พัฒนา "ธรรมศึกษา" ระบบ AR

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ ร.ร.รอยัลริเวอร์ มีพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา โดยพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวว่า กำลังเร่งจัดทำหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นระบบอี-เลิร์นนิ่ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สนับสนุนงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการจัดทำค่อนข้างยุ่งยาก ดังนั้นจากเดิมที่กำหนดจะจัดทำหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีให้เสร็จในเดือน มี.ค. จึงต้องเลื่อนไปก่อน แต่ยืนยันว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 แน่นอน โดยขณะนี้คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 80 แล้ว นอกจากนี้ สำนักงานแม่กองธรรมฯ ยังเตรียมพัฒนาหลักสูตรธรรมศึกษาให้รองรับระบบ Augmented Reality Technology หรือ AR ซึ่งจะทำให้สามารถเห็นภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ บนหนังสือเรียนธรรมศึกษา ผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนคิวอาร์โค้ดจะทำให้มีความน่าสนใจในการเรียนธรรมศึกษามากขึ้นด้วย.