เอ็นทีที คอม ขยาย Digi-Path Premier เมืองมัณฑะเลย์ รุกคืบตลาดพม่า

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอร์เรชั่น (เอ็นทีที คอม) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นส์และการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของเอ็นทีทีกรุ๊ป ประกาศว่า ในวันนี้ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ พร้อมขยายศักยภาพการให้บริการ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับองค์กรธุรกิจ (Digi-Path Premier) เข้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นเมืองแห่งการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของพม่า โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
          นายมาซาโตชิ ซึโบอิ รองประธานบริหารสายงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการ แผนกพัฒนาธุรกิจและที่ปรึกษาทางการขาย บริษัท เอ็นทีที คอม มิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริการ Digi-Path Premier เป็นการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายทั่วโลก โดยเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่น ให้บริการแบบ Dedicate internet access (DIA) เริ่มต้นด้วยความเร็วตั้งแต่ 1 Mbps เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ยังมีบริการเสริม ได้แก่ Global IP Address, บริการเช่าอุปกรณ์, ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 365, บริการซอฟต์แวร์อื่นๆ บริการระบบงานเครือข่ายอุปกรณ์ไอทีและคอมพิวเตอร์ (สำหรับสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม) รวมถึงบริการด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center)
          เอ็นทีที คอม มิวนิเคชั่นส์ มีความพร้อมที่จะให้บริการในมาตรฐานระดับเดียวกับที่ได้เปิดให้บริการในนครย่างกุ้งมาก่อนหน้านี้แล้ว ด้วยศักยภาพด้านความปลอดภัยระดับสูง พร้อมระบบมอนิเตอร์ตรวจสอบเชิงรุก เพื่อรับประกันมาตรฐานการให้บริการ SLA 99.5%
          โดยพร้อมให้บริการในอีก 5 เมืองจาก 7 เมือง ประกอบไปด้วยเมือง Aung Myae Tharzan, Chan Aye Tharzan, Mahar Aung Myae, Chan Mya Tharzi และ Pyigyi Dagon
--จบ--