"ทีโอที"พลิกกำไร50ล้านโอนทรัพย์"เอ็นบีเอ็น"อืด

กรุงเทพธุรกิจ ทีโอทีโชว์งบไตรมาสแรกพลิกกำไรกว่า 50 ล้าน จากขาดทุนปีที่แล้ว 1,392 ล้าน เหตุไม่มีค่าใช้จ่ายเออรี่พนักงานกว่าพันล้าน ส่วนปัญหาโอนทรัพย์สิน-อุปกรณ์ไอทีไปยังบริษัทลูก "เอ็นบีเอ็น" ยังไม่คืบ
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานปี 2561 ของ บมจ.ทีโอที ว่าผลการดำเนินงานด้านการเงินของ ทีโอที ไตรมาสแรกงวดเดือนม.ค.-มี.ค. 2561 มีกำไร จำนวน 50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อนที่มีผลขาดทุน 1,392 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการปรับตัวดีขึ้นกว่า 104% มีสาเหตุหลักมาจากค่าตัดจำหน่าย ค่าเสื่อมโครงข่าย (อีบิทด้า) จำนวน 2,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,618 ล้านบาท คิดเป็น 136% เป็นผลมาจากรายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 9% และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ลดลง 12%
          โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 22% และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 30% เนื่องจากในเดือนมี.ค. 2560 มีค่าใช้จ่ายจากโครงการเออรี่ รีไทร์เมนท์จำนวน 1,040 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ ประกอบกับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ฯ ลดลง 292 ล้านบาท คิดเป็น 9%
          บริการบรอดแบนด์ มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 1,353,886 ราย มีลูกค้าใหม่ เข้ามาในระบบ 34,807 ราย เทียบปี 2560 มีจำนวนลูกค้า 1,263,343 ราย และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 495,222 ราย เทียบปี 2560 มีจำนวนลูกค้า 112,727 ราย ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แผนธุรกิจ ปี 2561-2565
          สำหรับการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด หรือ (เอ็นบีเอ็น) เป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุม คนร. ครั้งที่ 3/2559 เห็นชอบหลักการปรับโครงสร้าง ในการจัดตั้งบริษัทเอ็นบีเอ็น บริษัทที่ปรึกษาที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ว่าจ้าง บริษัทดีลอยด์ท (ประเทศไทย) จำกัด โดย ทีโอที ได้เสนอ ขอจ้างที่ปรึกษาบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ จำกัด (พีดับบลิวซี) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบธุรกิจ และขอบเขตทรัพย์สินที่เหมาะสม และต่อมาได้จ้างที่ปรึกษาบริษัท เดเทคอน เพื่อประเมินทรัพย์สิน
          ทั้งนี้ ผลการศึกษาของที่ปรึกษา พีดับบลิวซี และ บริษัท เดเทคอน สอดคล้องกันในหลักการในเรื่องรูปแบบธุรกิจ และขอบเขตทรัพย์สินที่โอนไปยังบริษัทเอ็นบีเอ็นดังกล่าว
          อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มีการโอนทรัพย์สินจาก ทีโอที ไปยังบริษัทเอ็นบีเอ็น ถึงแม้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งหมดของ ทีโอที จะมีมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ว แต่การดำเนินการเรื่อง ดังกล่าวอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านของทีโอที  และผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา