กลุ่มทรู เผยผลการดำเนินงานโตต่อเนื่อง

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นรายงานผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2561 ด้วยธุรกิจที่ขยายใหญ่ขึ้นจากฐานลูกค้าและรายได้ที่เติบโต รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพในไตรมาสแรกปี 2561 ผลการดำเนินงานหลักของกลุ่มทรู ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ทำให้ขาดทุนลดลงเป็น 387 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลขาดทุน 1,152 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2560 โดยEBITDA ของกลุ่มทรู เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.0 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น9.0 พันล้านบาท อันเป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราเลขสองหลัก ในขณะที่ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี โดยค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารลดลงร้อยละ 4.3 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งหากไม่รวมธุรกรรมการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัลในปี 2560 EBITDA ของกลุ่มทรู เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า และร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
          ทรูมูฟ เอช ยังคงขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มประมาณ 4.12 แสนราย ในไตรมาส1 ปี 2561 ทำให้ฐานลูกค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 27.63 ล้านราย ประกอบด้วยลูกค้าระบบเติมเงิน 20.56 ล้านราย และลูกค้าระบบรายเดือน 7.07 ล้านรายซึ่งการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับจำนวนลูกค้าที่เติบโตสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการของทรูมูฟ เอช เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากไตรมาส 1 ปีก่อนหน้า เป็น 18.0 พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2561 ในขณะที่รายได้จากการให้บริการของผู้ให้บริการรายใหญ่รายอื่นรวมกันเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า การเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งด้านฐานลูกค้าและรายได้ของทรูมูฟ เอชทำให้สิ้นไตรมาสแรก ส่วนแบ่งตลาดรายได้และฐานลูกค้าของทรูมูฟเอช เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27.6 และ ร้อยละ 30.9  สำหรับทรูออนไลน์ ทำให้รายได้บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตของทรูออนไลน์เติบโตสูงร้อยละ 15.2 จากไตรมาสแรกปีก่อนหน้า เป็น 6.3 พันล้านบาท โดยมีฐานลูกค้าบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 1.15 แสนราย เป็น 3.3 ล้านราย และมีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย(ARPU) เพิ่มเป็น 618 บาท นอกจากนี้ การที่กลุ่มทรูเข้าร่วมโครงการเคเบิ้ลใต้น้ำSoutheast Asia-Japan 2 consortium (SJC2) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างประเทศและประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการใช้งานบรอดแบนด์ด้วยแบนด์วิธที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ตลอดจนลูกค้ากลุ่มองค์กรที่กำลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล
          นอกจากนี้ ทรูวิชั่นส์ ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาเติบโตร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 3.1 พันล้านบาท ขณะเดียวกัน คอนเทนต์ของทรูวิชั่นส์ได้ถูกถ่ายทอดผ่านแพลตฟอร์มอื่นภายใต้กลุ่มทรู ช่วยตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มความผูกพันของลูกค้าต่อกลุ่มทรู ทรูวิชั่นส์มีฐานลูกค้ารวมประมาณ 4 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2561 โดยจะยังคงเน้นขยายฐานลูกค้าบนระบบค่าบริการสมาชิกเป็นหลักเพื่อผลักดันรายได้ให้เติบโตต่อไป