กสทฯชูโครงสร้างพื้นฐานรับไอโอที

เปิดกว้างรับพันธมิตรพัฒนาอุตฯดิจิทัลไทย
          กรุงเทพธุรกิจ  กสทฯโหนกระแส ไอโอทีบูม เร่งปั้นเครือข่าย "ลอร่าแวน" รับเทรนด์ตลาด หลังบทวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดการณ์เม็ดงินจากไอโอทีทั่วโลกทะลุถึง 187 ล้านล้านบาท ขณะที่ตลาดไทยเชื่อ เกิดการลงทุนราว 32,000 ล้านบาท ใน อีก 2 ปี มั่นใจเร่งเตรียมโครงสร้าง พื้นฐานพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้เข้ากับ สถาบันไอโอทีตามรัฐบาลในการลงทุน อีอีซี
          นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) กำลัง มีผลต่อชีวิตบุคคลและการขับเคลื่อน ธุรกิจ ซึ่งทำให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เว็บไซต์ด้านเศรษฐกิจ บิสซิเนส อินไซเดอร์ คาดการณ์ว่า เทคโนโลยีไอโอทีจะสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจโลกถึง 6 ล้านล้านดอลลาร์ หรือราว 187 ล้านล้านบาท  ขณะที่อุปกรณ์ไอโอทีในโลกจะ เพิ่มจำนวนจาก 10,000 ล้านเครื่อง ในปี 2558 เป็น 24,000 ล้านเครื่อง ภายในปี 2563 ขณะที่บริษัทวิเคราะห์ ด้านการตลาดฟรอสท์ แอนด์ ซิลลิแวน คาดการณ์ว่าไอโอทีจะทำให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยถึง 973 ล้านดอลลาร์ หรือ ราว 32,000 ล้านบาท ภายใน ปี 2563 เช่นกัน
          อย่างไรก็ดี จากการที่รัฐบาลไทยมี นโยบายขับเคลื่อนไอโอที โดยมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อสร้าง "สถาบันไอโอที" ในพื้นที่ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดิจิทัลในโครงการระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0  ดังนั้น ในแง่กสทฯเอง ได้ริเริ่มใช้เครือข่ายลอร่า แวนสำหรับ ไอโอที เพื่อเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของไอโอทีในอนาคต ซึ่งจะต้องการพื้นที่ในการใช้งานเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นไอโอที
          ทั้งนี้ กสทฯ เปิดกว้างในการเป็น หุ้นส่วนกับบริษัทอื่นๆเพื่อพัฒนาการบริการด้านดิจิทัลให้ดีที่สุด ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสมหาศาลจากตลาดโทรคมนาคม ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และยังมีโครงการ ของรัฐบาลที่สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างต่อเนื่อง
          ขณะที่ ตลาดโทรคมนาคมไทย ในปี 2560 เติบโต 9.5% และสร้างมูลค่ามากกว่า 21,000 ดอลลาร์ หรือราว 6.6 แสนล้านบาท ขณะที่ตลาดด้านการสื่อสารเติบโตที่ 12.2% คิดเป็นมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 3.7 แสนล้านบาท
          โดยจะเห็นว่าการเติบโตของตลาด กระจุกตัวอยู่ที่บริการสมาร์ทโฟน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน มือถือกำลังได้รับความนิยมอย่าง รวดเร็ว โดยประเทศไทยมีจำนวนมือถือ ที่ลงทะเบียน 93.61 ล้านเครื่อง คิดเป็น 135% ของประชากร มีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย เป็นประจำที่ 51 ล้านคนและมีผู้ใช้ โซเชียลมีเดียผ่านมือถือ 46 ล้านคน ขณะที่การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
          ขณะที่ นายณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย กสทฯ เสริมว่า กสทฯยังต้องการโครงสร้างพื้นฐานอีก ขณะนี้มี ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้การสนับสนุน ไอโอทีในประเทศนี้จำนวนมาก
          นอกจากนี้ กสทฯจะริเริ่มสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อหนุนเทคโนโลยีไอโอทีในโครงการภูเก็ต สมาร์ท ซิตี้ ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเซนเซอร์อากาศคู่กับเทคโนโลยี ไอโอทีโดยประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  และจะมีการนำร่องในจ.เชียงใหม่และขอนแก่นด้วย