ทัพนักธุรกิจเกาหลีบุกไทย สำรวจลู่ทางลงทุน-ขยายการค้า

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 นายเพค อุน-กยู (Mr. Paik Un-gyu) รมว.การค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน สาธารณรัฐเกาหลี จะนำคณะหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจ และนักลงทุนชั้นนำในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมรายใหญ่จากสาธารณรัฐ เกาหลี รวมกว่า 150 คน จาก 70 บริษัท เดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย และร่วมฉลองครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ รวมทั้งร่วมงานสัมมนา "Korea-Thailand 60 th Anniversary of Diplomatic Relations: Maekyung Thailand Forum" จัดโดย เมคยอง มีเดีย กรุ๊ป สื่อชั้นนำด้านธุรกิจของเกาหลีใต้
          ทั้งนี้จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบีโอไอ โดยนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กับนายจอง ซอน ซอ (Mr. Jeong-Sun Seo) ประธานโคเรียไบโอ หรือองค์กรส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพของสาธารณรัฐ เกาหลี (KoreaBio) โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี ตลอดจนความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา การจับคู่ ทางธุรกิจ การสำรวจลู่ทางการลงทุน เป็นต้น
          "เกาหลีใต้มีการพัฒนาเทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่ทันสมัยไม่เฉพาะอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล เท่านั้น แต่รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย โดยเฉพาะไบโอเทคโนโลยี บีโอไอจึงต้องการเชิญชวน ให้ธุรกิจชั้นนำของเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ซึ่งพร้อมรองรับการลงทุนด้านนวัตกรรมและดิจิทัลในพื้นที่ EECi และ EECd รวมทั้งการลงทุนพัฒนา สมาร์ทซิตี้ในประเทศไทยด้วย" นายนฤตม์กล่าว
          งานสัมมนา "Korea-Thailand 60 th Anniversary of Diplomatic Relations : Maekyung Thailand Forum" บีโอไอจะร่วมกับเมคยอง มีเดีย กรุ๊ป จัดขึ้นวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร ระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชนของไทย และเกาหลีใต้ พบปะหารือแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ
          ภายในงานนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก รัฐมนตรี จะร่วมปาฐกถาพิเศษถึงความสัมพันธ์ ของทั้งสองประเทศ และโอกาสการลงทุนของเกาหลีใต้ ในไทย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องความยากง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม บรรยายเรื่อง อุตสาหกรรม 4.0 และแผนพัฒนาพื้นที่ อีอีซี และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม จะบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีการเสวนาธุรกิจและการ ประชุมหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนไทย และเกาหลีใต้ ร่วมกับบีโอไอและสำนักงานอีอีซี เพื่อแสวงหา ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันในอนาคต
          ตั้งแต่ปี 2553-2560 มีบริษัทชั้นนำจากเกาหลีใต้ ลงทุนในประเทศไทยกว่า 230 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน รวม 38,800 ล้านบาท อาทิ กลุ่มบริษัทในเครือพอสโก้ ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของเกาหลีใต้ บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอ-เมคคานิกส์ บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฮันออน ซิสเต็มส์ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สุมิเดน ฮโยซอง สตีล คาร์ด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และบริษัท ฮานซอล เทคนิคส์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น