ทีดีอาร์ไอห่วง เอไอกระทบศก. จี้ปรับตัวรับมือ

ราชประสงค์ -ทีดีอาร์ไอหวั่นเอไอพัฒนากระทบเศรษฐกิจไทย ฉุดจีดีพีไม่โต งานหาย แนะเร่งต่อยอดไทยแลนด์ 4.0 ใช้เอไอจริงจัง
          นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยในงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 61 “ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี” ว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และออโตเมชั่น กำลังพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด โดยธุรกิจและประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช้จึงมีความสามารถทัดเทียมหรือเกินกว่ามนุษย์ไปแล้วในหลายด้าน ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และหากปรับตัวไม่ทัน มองว่าเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) จะไม่สามารถขยายตัวได้ 5% ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งคาดจะโตได้เพียง 2.1% ต่อปี และจะมีงานประมาณ 3 ล้านตำแหน่งหายไป
          อย่างไรก็ตาม หากไทยถูกปั่นป่วนจากการเทคโนโลยีในต่างประเทศ มูลค่าเพิ่มจากการผลิตในหลายสาขาธุรกิจจะย้ายออกไปต่างประเทศ และหากไทยใช้เทคโนโลยีป่วนตนเอง ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0” โดยเอาระบบออโตเมชั่นมาใช้อย่างเต็มที่ คาดจีดีพีไทยจะโตได้ 3.1% ต่อปี แต่ก็ยังไม่สามารถก้าวเป็นประเทศรายได้สูงได้ใน 20 ปีข้างหน้า และจะมีงานประมาณ 1.5 ล้านตำแหน่งหายไป
          ทั้งนี้ มองว่าไทยควรมุ่งสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคต โดยต่อยอดวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์เอไออย่างจริงจัง เสริมด้วยการสร้างงานจากเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจประณีต เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจใส่ใจ เพื่อสร้างรายได้ดีให้แก่ประชาชน ซึ่งจะทำให้จีดีพีโตได้ 4.3% ต่อปี รวมถึงสามารถลดความเหลื่อมล้ำและก้าวเป็นประเทศรายได้สูงได้ใน 20 ปี และมีรายได้เฉลี่ยปีละ 12,500 เหรียญสหรัฐต่อคน
          "ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยถือว่าโตได้ในระดบที่ต่ำเพียง 2-3% รวมถึงกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ยิ่งฉุดการเติบโตลดลงตามจำนวนแรงงานที่ลดลงซึ่งหากไทยยังไม่ปรับตัยให้ทันกับเทคโนโลยีเอไอก็จะถูกแย่งงาน แย่งการผลิต เหมือนที่ปัจจุบันอุตสาหกรรมสื่อที่ถูกกระทบอย่างรุนแรง อีกทั้งภาคอื่นๆ อย่าง บริการ ธนาคาร และขนส่ง ยังคงมีความเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งมองว่าภาครัฐต้องเป็นส่วนช่วยในการปรับตัว เพราะนโยบาย 4.0 ยังไม่สุด และยังไม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้พร้อม และยังมีความล่าช้าอยู่" นายสมเกียรติ กล่าว.