ADVANCงบแตะ8พันล.WHAผลงานผงาด865%

ทันหุ้น - ADVANC อวดงบไตรมาส 1/2561 กำไรแตะ 8,037.29 ล้านบาท จากธุรกิจมือถือ ธุรกิจอินเทอร์เน็ต และค่าเชื่อมโยงโครงข่ายเป็นแกนนำกำไร  ส่วน WHA โค้งแรกกำไรผงาด 865%
          ขณะที่ WHAUP ไม่น้อยหน้า จัดเต็ม 716.18 ล้านบาท
          นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC  กล่าวว่า ผลประกอบการไตรมาส 1/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 8,037.29 ล้านบาท เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 7,692.55 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 40,933 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เทียบกับปีก่อนจากการเติบโตของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หากเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้รวมลดลงร้อยละ 0.7 จากรายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและรายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ที่ลดลง
          โดยมีรายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 34,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 2.5 เทียบกับไตรมาสก่อน หากหักค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและรายได้จากค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์รายได้จากการให้บริการจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 1.6 เทียบกับไตรมาสก่อน (เทียบกับคาดการณ์ของบริษัทที่คาดว่าทั้งปีจะเติบโตร้อยละ 5-7) ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/2561 รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโตร้อยละ 3.1 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 0.5 เทียบกับไตรมาสก่อน ในขณะที่รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโตร้อยละ 85 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 6 เทียบกับไตรมาสก่อน
          มือถือ-อินเทอร์เน็ตโต
          ส่วนรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ 31,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 0.5 เทียบกับไตรมาสก่อน โดยรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ประกอบไปด้วยรายได้จากการโทร (Airtime) รายได้จากการใช้ดาต้าบนโทรศัพท์มือถือ รายได้จากบริการโรมมิ่ง รายได้จากการโทรต่างประเทศโดยตรง และรายได้จากดิจิทัลโซลูชั่นอื่นๆ ทั้งนี้ การเติบโตหลักยังมาจากจำนวนลูกค้าที่ใช้งาน 4G เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ของฐานลูกค้าทั้งหมด เทียบกับร้อยละ 35 ในปีก่อน จากคุณภาพของโครงข่าย 4G ที่ดีขึ้นและความนิยมของการใช้งานวิดีโอสตรีมมิ่ง ทำให้อัตราการใช้งานดาต้า (VOU) เพิ่มขึ้นเป็น 7.6 กิกะไบต์ต่อเลขหมายที่ใช้งานดาต้าต่อเดือน เพิ่มจาก 4 กิกะไบต์ในปีก่อน
          สำหรับรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อยู่ที่ 1,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 6 เทียบไตรมาสก่อน จากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันเอไอเอสไฟเบอร์มีลูกค้าทั้งสิ้น 571,800 ราย เพิ่มขึ้น 50,600 ราย เทียบกับ 39,700 รายในไตรมาสก่อน
          ทางด้านค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ อยู่ที่1,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 28 เทียบกับไตรมาสก่อน โดยตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา อัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่ายถูกปรับลดเป็น 0.19 บาทต่อนาทีจาก 0.27 บาทต่อนาทีในปีก่อน
          WHA กำไรกระฉูด
          ทางด้านบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ WHA ผลดำเนินงานไตรมาส 1/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 779.91 ล้านบาท เติบโต 865%  คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.054 บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 80.78 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.006 บาท
          ส่วนบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 มีกำไรสุทธิ 716.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมีกำไรอยู่ที่ 272.5 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 420.6 ล้านบาท เติบโต 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการจำหน่ายน้ำ ทั้งในส่วนของการจำนวนน้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 12.2% จากการเปิดดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า SPPs ทั้ง 5 แห่ง, การจำหน่ายน้ำดิบเพิ่มขึ้น 7% และปริมาณการบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้น 7%
          และยังได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในส่วนของธุรกิจพลังงาน เพิ่มขึ้น 659.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นต้น
          บรรยายใต้ภาพ