เอ็ตด้า-ไลน์ป้องภัยไซเบอร์ นำบทเรียนในญี่ปุ่นปรับใช้ไทย-ป้องส่วนตัวผู้ใช้เน็ต

เอ็ตด้า เซ็นเอ็มโอยู ไลน์ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทย ขยายความร่วมมือนำบทเรียนที่เคยใช้ในประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว มาปรับใช้ในสังคมไทย เพื่อป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ อีกทั้งปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เน็ต
          นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เปิดเผยว่า เอ็ตด้า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับบริษัทไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลัก ดันการพัฒนาเนื้อหา (Content) และสร้างความตระหนักด้าน Cybersecurity โดยมีขอบเขตความร่วมมือคือการแลกเปลี่ยน พัฒนา เสริมสร้างความรู้และข้อมูลทักษะการปฏิบัติงานและประสบการณ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรในเรื่องที่เป็นประโยชน์ด้วย
          "ปัจจุบัน ความตระหนักถึงภัยคุกคามไซเบอร์ที่ซ่อนอยู่ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกคน โดยเฉพาะภัยที่อาจจะซ่อนอยู่จากการใช้งานแอพพลิเคชันแชต ซึ่งทางไลน์ ได้มีการสร้างสรรค์ content เพื่อสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันในญี่ปุ่นมาแล้ว โดยในปี 2560 เอ็ตด้า และไลน์ได้เคยจับมือกันนำเนื้อหาการเรียนรู้ดังกล่าวมาแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้เหมาะกับสังคมไทย และได้นำร่องไปใช้ในกิจกรรม ETDA School Camp ใน 10 โรงเรียนมาแล้ว ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากโรงเรียนที่เข้าร่วม รวมทั้งมีเสียงเรียกร้องจากโรงเรียนอื่น ๆ ให้ไปจัดกิจกรรมนี้ในปีการศึกษาที่จะถึง"
          นางสุรางคณา  กล่าวต่อไปอีกว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปยังกลุ่ม เบบี้บูมเมอร์ นอกจากเด็กและเยาวชน เนื่องจากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ที่เอ็ตด้าทุกปีอย่างต่อเนื่อง ชี้ว่า วัยเบบี้บูมเมอร์หรือผู้สูงอายุนั้นมีสถิติการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นวัยที่อาจถูกหลอกลวงทางออนไลน์ได้ง่ายด้วย การนำความรู้ที่เคยสอนเด็กๆ จากประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้เพื่อพัฒนาสื่อคนวัยเบบี้บูมเมอร์จึงมีความจำเป็นเช่นกัน โดยสื่อที่จะร่วมมือกันจัดทำขึ้นภายใต้ MOU นี้ ยังสามารถนำไปใช้เผยแพร่ในโครงการ Internet For Better Life ของเอ็ตด้า ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สูงอายุในภูมิภาคต่างๆ สามารถใช้อินเตอร์เน็ต พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ที่ผู้สูงอายุ 1,400 คน และเด็ก 600 คนด้วย
          ด้านนายคิโยทากะ อิกูชิ เจ้าหน้า ที่บริหารแผนกนโยบายสาธารณะ (Executive Officer Lead, Public policy department) บริษัทไลน์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด กล่าวว่า ไลน์ได้พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้นำไปฝึกอบรมและบรรยายไปแล้วมากกว่า 2,500 ครั้ง ซึ่งนำมาสู่ความร่วมมือกับเอ็ตด้า ในเวลาต่อมา และนำมาสู่ความร่วมมือในวันนี้
          ด้านนายอริยะ พนมยงค์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัทไลน์ ประเทศไทย  จำกัด กล่าวเสริมว่า ภายใต้ MOU ดังกล่าวไลน์ และ เอ็ตด้า จะนำข้อมูลประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยป้องกันและรับมือกับปัญหาจากการใช้อินเตอร์เน็ตที่อาจจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย อีกทั้งจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว