กสทช.หั่นค่าจ้างเป็นค่าปรับ โครงการเน็ตชายขอบล่าช้า

 กสทช.ย้ำทีโอทีต้องทำตามทีโออาร์ สั่งทีโอทีกลับไปทำรายละเอียดมาให้พิจารณาอีกครั้ง ระบุค่าปรับเดินทุกวันเตรียมหักจากค่าจ้างตอนจบงาน ด้านทีโอที อ้างยังไงก็ทำได้เพราะทีโออาร์ระบุไม่ชัดเจน
          นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิ การคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ได้เชิญตัวแทน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชี้แจงความคืบหน้าในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตของโครงการเน็ตชายขอบที่ดำเนินการล่าช้า โดยทีโอทีชี้แจงว่าทีโออาร์สามารถเปิดให้ผู้ประกอบการไฟเบอร์ออฟติกทั้งไทยและต่างชาติเข้าประมูลได้ ซึ่งกสทช.ได้ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นผู้เขียนทีโออาร์ พิจารณาในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่สามารถทำได้ แต่ทีโอทียังเข้าใจว่าเนื้อหาในทีโออาร์ระบุให้สามารถใช้ของผู้ประกอบการต่างชาติได้ ดังนั้น กสทช. จึงให้ทีโอทีกลับไปทำรายละเอียดสิ่งที่โต้เถียงมาให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อให้ กสทช. ส่งไปให้ มธ. พิจารณาอีกครั้งว่าทำได้หรือไม่ ก่อนจะพิจารณาอีกครั้ง
          นอกจากนี้ ยังได้ให้ทีโอทีกลับไปทำรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแบบละเอียด ทั้งรายละเอียดการก่อสร้าง กรอบระยะเวลาในการทำแต่ละช่วงว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ ทั้งเรื่องการติดตั้งบรอดแบนด์,การสร้างศูนย์ยูโซ่ เน็ต และการติดตั้งโมบายล์ เพื่อสร้างความชัดเจนว่าทีโอทีจะสร้างเสร็จตามกำหนดอย่างที่ชี้แจงไว้ ทั้งนี้ หากทีโอทียังไม่สามารถทำได้ตามทีโออาร์ เงินค่าปรับการส่งงานงวดที่ 1 ล่าช้า จะยังคงเดินอยู่ทุกวัน จนสุดท้ายแล้วแม้ว่าทีโอทีได้รับปากว่าจะสามารถติดตั้งครบภายในวันที่ 15 ก.ย. 2561 นั้น เมื่อถึงเวลาที่ กสทช. ต้องจ่ายเงินค่าติดตั้งทั้งโครงการให้ทีโอที กสทช.จะหักเงินค่าปรับจากเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด ทีโอทีจะอ้างปัญหาไม่ได้ เพราะรายอื่นทำได้ แม้แต่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่เป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนกันยังทำได้
          นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการภาครัฐและภาคเอกชน ทีโอที กล่าวว่า ยืนยันว่าได้ทำตามทีโออาร์ทุกอย่าง เนื่องจากเนื้อหาในทีโออาร์ระบุว่า ให้สามารถพิจารณาผู้ประกอบการไทยเป็นลำดับแรก ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นผู้ประกอบการไทยเท่านั้น ดังนั้นทีโอทีเป็นรัฐวิสาหกิจก็ต้องเปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาประมูล ไม่เช่นนั้นจะถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบได้ และเมื่อผลการประมูลปรากฏว่าผู้ชนะราคาถูกกว่าคนไทยก็น่าจะสามารถทำได้ ส่วนเรื่องค่าปรับทีโอทีเชื่อว่ายังสามารถเจรจากันได้.
--จบ--