ที โอที รับงบโปรเจค "บิ๊กร็อก" 590ล.

หลังดีอีได้รับอนุมัติ กรอบวงเงินเพิ่ม
          กรุงเทพธุรกิจปลัดดีอีเตรียมเรียกประชุม ศธ.-สาธารณสุขหลังได้งบบิ๊กร็อกดำเนินการ 590 ล้านบาท พร้อมประเคนงานให้ทีโอที รับผิดชอบเปลี่ยนสายโทรคมเป็นไฟเบอร์ ออปติกให้เสร็จภายในก.ยนี้ เชื่อมือทำได้ แม้เน็ตชายขอบยังไม่คืบ อ้างขอให้แยกกัน คนละเรื่อง ทีโอที ต้องดำเนินการตามสัญญา กับกสทช. ส่วนงานของกระทรวงดีอีก็ต้อง ทำให้ทันตามกำหนด ด้าน "มรกต" ชี้ แม้เน็ต ชายขอบที่ทำกับกสทช.ยังมีเรื่องที่ต้องเจรจา ทำให้โครงการสะดุด
          นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวง ได้รับอนุมัติงบประมาณระบบพิเศษเพื่อให้ เกิดการปฏิรูปภาคเกษตร และฐานราก หรือ ที่เรียกว่า "บิ๊กร็อก"จำนวน 590 ล้านบาท จากกรอบงบประมาณที่ขอไป 620 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้สามารถดำเนินโครงการ ขยายไฟเบอร์ออปติกไปยังโรงเรียนและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสุขศาลาพระราชทาน ทั้งหมดกว่า 4,000 แห่ง ด้วยการใช้วิธีเบิกจ่ายแทนกัน โดยให้บมจ.ทีโอที เป็นผู้ดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.ปี 2561 นี้
          ดังนั้น ภายในสัปดาห์นี้กระทรวงดีอี จะเชิญตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มาหารือร่วมกันในการกำหนดจุดติดตั้ง ไฟเบอร์ออปติก โดยจุดติดตั้งของโรงเรียน ประมาณ 3,000 กว่าแห่ง จะเป็นการเปลี่ยน สายทองแดงเป็นไฟเบอร์ออปติก ส่วนของ รพสต.และ สุขศาลาพระราชทานจำนวน ประมาณ 800 กว่าแห่ง จะเป็นการติดตั้ง ดาวเทียม เนื่องจากสธ.มีแผนในการเปลี่ยน เทคโนโลยีทองแดงเป็นไฟเบอร์ออปติก อยู่แล้ว จึงต้องการใช้เทคโนโลยีดาวเทียม ในพื้นที่เป้าหมายแทน
          อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอี ยังคง เชื่อมั่นในศักยภาพของทีโอทีว่าจะสามารถ ดำเนินโครงการได้ทัน แม้ว่าทีโอทียังต้อง ดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐเฟสสอง จำนวน 15,700 หมู่บ้าน ที่กำลังรอมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อยู่ก็ตาม เนื่องจาก โครงการเน็ตประชารัฐสามารถเชื่อมโยง กับโครงการเน็ตประชารัฐเดิมได้ทันที และใช้เวลาเพียง7เดือนก็น่าจะเสร็จโดย คาดว่าจะใช้เวลาในการจัดซื้ออุปกรณ์ 2 เดือน ซึ่งตนได้ขอขยายระยะเวลาออกไป จากที่ต้องเสร็จภายใน ก.ย.นี้ เป็นเดือน ธ.ค.นี้
          ส่วนโครงการเน็ตชายขอบที่ทีโอทียังไม่มี ความคืบหน้าว่าจะสามารถเริ่มโครงการกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) นั้น ขอให้แยกกันคนละเรื่อง ทีโอที ต้องดำเนินการตามสัญญากับกสทช. ส่วนงานของกระทรวงดีอีก็ต้องทำให้ทัน ตามกำหนด
          ด้านนายมรกต เธียรมนตรี รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและ บริการภาครัฐและภาคเอกชนทีโอที กล่าวว่า  ทีโอทีมีความพร้อมในการรับงานกระทรวง ดีอีทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการขยาย ไฟเบอร์ออปติกไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสุขศาลา พระราชทาน ทั้งหมดกว่า 4,000 แห่ง โครงการเน็ตประชารัฐเฟสสองจำนวน 15,700 หมู่บ้าน แม้ว่าโครงการเน็ตชายขอบที่ทำกับ กสทช.ยังมีเรื่องที่ต้องเจรจาและยังไม่สามารถ เริ่มติดตั้งได้ก็ตาม เนื่องจากเป็นโครงการ ที่สามารถต่อยอดกับโครงการเน็ตประชารัฐ เฟสแรกได้ และคาดว่าทุกโครงการจะเสร็จ ทันตามกำหนดที่กระทรวงดีอีกำหนดได้ อย่างแน่นอน
          "ตอนนี้ยอมรับว่าเหนื่อย ยุ่ง และงาน ก็เยอะมาก แต่ทีโอทีเราก็แบ่งงานกันทำ เรามีทีมที่จะช่วยกันกระจายการทำงาน ออกไป รับรองว่าทีโอทีสามารถทำงาน กระทรวงได้อย่างแน่นอน"
          "กระทรวงดีอีจะมอบให้ บมจ.ทีโอที เป็นผู้ดำเนินโครงการงบบิ๊กร็อก ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.ปี 2561 นี้" อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย