ดีอีชะลอแผนโอนทรัพย์สิน 2 บริษัทลูก

 กระทรวงดีอี สั่งชะลอแผนโอนทรัพย์สิน 2 บริษัทลูก ทีโอที-แคท เร่งให้คณะทำงานศึกษาแผนให้รอบคอบก่อนวางข้อสรุป เชื่อยังเดินหน้าต่อภายในปีนี้
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงความคืบหน้าของปัญหาการตั้งบริษัทลูกกระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท (CAT) ว่า กระทรวงดีอีได้สั่งให้ทั้งสองบริษัทลูกของทีโอทีและแคทชะลอการโอนทรัพย์สินอุปกรณ์ของทีโอที และแคทไปยังโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (NBN Co.) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (NGDC Co.)
          การชะลอการโอนทรัพย์สินของสองบริษัทลูกดังกล่าว เกิดจากความเห็นของคณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) ที่กระทรวงดีอีจัดตั้ง ซึ่งไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในการโอนทรัพย์สินของทั้งสองบริษัท คาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในปีนี้
          "ได้กำชับให้กรรมการบริหารของทีโอทีและแคทชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องคำสั่งการชะลอทรัพย์สินของทั้งสองบริษัทกับพนักงานเพิ่มเติม ในประเด็นเกี่ยวกับความกังวลในอนาคตของพนักงานและอนาคตขององค์กร โดยขอให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและไม่ให้เกิดปัญหาค้างคาใจอีก".