ไทยคม-ดับเบิลยูไอที ใช้ดาวเทียม ให้บริการบรอดแบนด์ในฟิลิปปินส์

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) บรรลุข้อตกลงในการให้บริการสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์กับ บริษัท วี อาร์ ไอที ฟิลิปปินส์ จำกัด (ดับเบิลยูไอที) จากประเทศฟิลิปปินส์ โดยทำสัญญาเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งหมดที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณบรอดแบนด์ สำหรับโครงการของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศฟิลิปปินส์
          ภายใต้ข้อตกลงนี้ ดับเบิลยูไอที จะใช้สัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ศักยภาพสูงของไอพีสตาร์ ทั้งหมดที่มีอยู่ ทั้งในรูปแบบ Spot beam และ Broadcast beam เพื่อให้บริการในประเทศฟิลิปปินส์ ข้อตกลงนี้ ยังจะช่วยให้ ดับเบิลยูไอที สามารถให้บริการเชื่อมต่อการสื่อสาร โดยใช้สัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ของไอพีสตาร์ ที่รับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง เพื่อรองรับความต้องการของตลาด ในฟิลิปปินส์ รวมถึงผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และ ผู้ประกอบการทางทะเลอีกด้วย
          นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า ฟิลิปปินส์ถือเป็นตลาดที่สมบูรณ์แบบ และมีความเหมาะสมอย่างสูงในการใช้บริการสัญญาณดาวเทียม เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการกระจายตัว ทั้งในด้านประชากร และลักษณะพื้นที่ที่เป็นเกาะจำนวนมาก ดาวเทียมจึงเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อการสื่อสารที่เหมาะสมมาก ซึ่งการส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงของ ไอพีสตาร์ จะช่วยเชื่อมต่อการสื่อสารโดยเฉพาะในพื้นที่ที่การสื่อสารยังไม่สามารถเข้าถึงได้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวฟิลิปปินส์นับล้าน และช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ด้วย อีกทั้งยังทำให้เห็นว่าความต้องการใช้งานดาวเทียมบรอดแบรนด์ยังมีอยู่สูง และไทยคมยังสามารถใช้ในการแสวงหารายได้เพิ่มเติมจากดาวเทียมที่มีอยู่ได้
          นายโจเซฟ มัดดาทู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดับเบิลยูไอที เปิดเผยว่า ความต้องการใช้งานด้านการสื่อสารและการเชื่อมต่อข้อมูลในฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาครัฐและภาคเอกชน การที่ดับเบิลยูไอที เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับไทยคมมานานกว่า 10 ปี ช่วยให้
          สามารถให้บริการภายในประเทศด้วยต้นทุน คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ สามารถขยายการให้บริการเพื่อรองรับโครงการบรอดแบนด์ต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้รวดเร็วมากขึ้นด้วย ซึ่งทั้งหมด ล้วนเป็นผลจากการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือเพื่อใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมกับไทยคม ซึ่งความร่วมมือนี้ยังส่งเสริมให้สามารถเข้าสนับสนุนโครงการบรอดแบนด์ของรัฐบาล เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกล และยังช่วยสนับสนุนการให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ในการขยายขอบเขตการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการรับส่งข้อมูลในโทรศัพท์มือถือได้ด้วย
          นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า บมจ. ไทยคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยศักยภาพในการให้บริการของ ดับเบิลยูไอที ทำให้ฟิลิปปินส์ สามารถเชื่อมต่อการสื่อสารด้วยความเร็วสูงถึง 1.5 Gbps ทั่วทั้งประเทศแล้วในขณะนี้ ซึ่งบริการของไทยคมมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อทั้งการสื่อสารของบุคคล หน่วยงานภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ด้วยบริการบรอดแบนด์ที่มีราคาเหมาะสมและเชื่อถือได้ ดับเบิลยูไอที ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีของไทยคมมายาวนานกว่าทศวรรษแล้ว และการบรรลุข้อตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นการเน้นย้ำในมิตรภาพ และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในอนาคต