เรียกทีโอทีแจงเน็ตชายขอบล่าช้า อ้างตีความ"ทีโออาร์"ไม่ตรงกัน แต่ยันส่งมอบทัน15กันยานี้ชัวร์

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานกสทช.ได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เข้ามาชี้แจงกรณีส่งมอบโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน หรือเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้านล่าช้า ที่ครบกำหนดการส่งมอบงานระยะที่ 1 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 จำนวน 15% ของโครงการทั้งหมด โดยทีโอทีได้ชี้แจงถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ รวมถึงการตีความร่างขอบเขตงาน หรือทีโออาร์ ไม่ตรงกับผู้ตรวจรับโครงการ ทาง กสทช.จึงได้ขอให้ทีโอทีจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานในโครงการทั้งหมด ทั้งการสร้างศูนย์ยูโซ่เน็ต การดำเนินการด้านโครงข่ายบรอดแบนด์ รวมทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ ที่ทีโอที ชี้แจงว่าเกิดจากการตีความทีโออาร์ไม่ตรงกัน และส่งมายังกสทช.เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการส่งงานล่าช้า ส่วนค่าปรับยังเดินหน้าเป็นรายวัน ซึ่งกสทช.จะหักจากเงินที่ต้องนำจ่ายให้กับทีโอที ซึ่งทีโอทียืนยันว่าจะส่งมอบโครงการทั้งหมดได้ทันภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
          นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริการภาครัฐและภาคเอกชน ทีโอที กล่าวว่า  ได้ชี้แจงสาเหตุการ ส่งมอบโครงการเน็ตชายขอบระยะที่ 1 ล่าช้า เนื่องจากทีโอทีได้ตีความทีโออาร์ ว่า สามารถ จัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศได้ ทีโอทีจึงได้เปิดเสนอราคาทั้งในและต่างประเทศ และได้จัดซื้อสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic) จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาถูกกว่าบริษัทในประเทศ 40% ซึ่งหลัง จากนี้จะส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้กับสำนักงาน กสทช. โดยเชื่อมั่นว่าทีโอทีไม่ได้ละเมิดทีโออาร์ที่ระบุไว้