THCOMเซ็นMOUดับเบิลยูไอที ลุยบริการบรอดแบนด์ฟิลิปปินส์

“ไทยคม” เซ็นสัญญา “ดับเบิลยูไอที” เพื่อให้เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ไอพีสตาร์ หนุนบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในฟิลิปปินส์ ทั้งโครงการของภาครัฐ-เอกชน
          นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM เปิดเผยว่า บริษัทประกาศความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงในการให้บริการสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์กับบริษัท วี อาร์ ไอที ฟิลิปปินส์ จำกัด (ดับเบิลยูไอที) ผู้นำการให้บริการบรอดแบนด์ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยทั้ง 2 ฝ่าย ได้ลงนามในสัญญาเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งหมดที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณบรอดแบนด์ สำหรับโครงการของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศฟิลิปปินส์
          ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงเพื่อใช้บริการดังกล่าว ดับเบิลยูไอที จะใช้สัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ศักยภาพสูงของไอพีสตาร์ทั้งหมดที่มีอยู่ ทั้งในรูปแบบ Spot beam และ Broadcast beam เพื่อให้บริการในประเทศฟิลิปปินส์ ข้อตกลงนี้ ยังจะช่วยให้ ดับเบิลยูไอที สามารถให้บริการเชื่อมต่อการสื่อสาร โดยใช้สัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ของไอพีสตาร์ ที่มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในฟิลิปปินส์ รวมถึงผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และผู้ประกอบการทางทะเลอีกด้วย
          ขณะเดียวกัน ด้วยความสามารถในการส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงของไอพีสตาร์ จะช่วยเชื่อมต่อการสื่อสารโดยเฉพาะในพื้นที่ที่การสื่อสารยังไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวฟิลิปปินส์นับล้าน และช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้เห็นว่าความต้องการใช้งานดาวเทียมแบบบรอดแบนด์ยังมีอยู่สูง และ THCOM ยังสามารถใช้โอกาสนี้ ในการแสวงหารายได้เพิ่มเติมจากดาวเทียมที่มีอยู่ได้
          นายโจเซฟ มัดดาทู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดับเบิลยูไอที กล่าวว่า ความต้องการใช้งานด้านการสื่อสารและการเชื่อมต่อข้อมูลในฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาครัฐและภาคเอกชน และการที่ดับเบิลยูไอที เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ THCOM มาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถให้บริการภายในประเทศด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และยังสามารถขยายการให้บริการเพื่อรองรับการดำเนินโครงการบรอดแบนด์ต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วย
          นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ยังส่งเสริมให้บริษัทสามารถเข้าสนับสนุนโครงการบรอดแบนด์ของรัฐบาล เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกล และยังช่วยสนับสนุนการให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ในการขยายขอบเขตการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการรับส่งข้อมูลในโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย