"สถิติ" พร้อมเก็บดาต้าเน็ตประชารัฐ

   กรุงเทพธุรกิจ "สำนักงานสถิติ" ลุย เก็บข้อมูลใช้งานเน็ตประชารัฐ หลังติดตั้งโครงข่ายใน 24,700 หมู่บ้าน เตรียมต่อยอด จัดเวิร์คชอป ระดมความเห็น เฟ้นหาแนวทางขับเคลื่อนใช้ประโยชน์ได้แบบสูงสุด
          นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่ากระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (ดีอี) ได้ขอความร่วมมือ สำนักงานสถิติแห่งชาติในการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ หลังจาก ที่ได้มีการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายดังกล่าว ไปแล้วใน 24,700 หมู่บ้าน  เพื่อใช้ประกอบการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว ว่ามีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่เพียงใด  โดยได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นระดับผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น บทบาทหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่าน อย่างไรความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์ เน็ตประชารัฐ  ความรู้เกี่ยวกับบิ๊กดาต้าเป็นต้น  "สถิติจะเริ่มลงไปสุ่มเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน 2 ล้านคน จาก 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งจะเริ่มในเดือนก.ค.-ส.ค.นี้ เพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละหมู่บ้าน หรือประชาชนในพื้นที่นิยมใช้ เน็ตประชารัฐเพื่อประโยชน์อะไร เช่นหาข้อมูล ด้านการเกษตร ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือเกี่ยวกับ ภาคการศึกษา ซึ่งเมื่อมีข้อมูลแล้วก็จะเสนอต่อกระทรวงดีอี เพื่อต่อยอดเป็นแอพพลิเคชั่น สำหรับการใช้งานต่อไป"
          นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเวิร์คช้อป กลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ โดยระดับผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
          โดยจัดที่ศูนย์ภาคกลาง  2 ครั้ง คือ จ.ปราจีนบุรี  และนครนายก ศูนย์ภาคเหนือที่จ.เชียงใหม่ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จ.ขอนแก่น และศูนย์ภาคใต้  ที่จ.สงขลา เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน ด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติสร้างความเข้าใจทิศทาง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการ ให้เกิดความร่วมมือและมีการบูรณาการร่วมกัน