เมียนมาจับมือเกาหลีสร้างดาต้าเซ็นเตอร์

โพสต์ทูเดย์ - เมียนมาจับมือเกาหลีใต้พัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ ยกระดับบริการภาครัฐ
          สำนักข่าวท้องถิ่นเมียนมาไทมส์ รายงานว่า กระทรวงการขนส่งและการสื่อสาร (The Ministry of Transportation and Communications) ของเมียนมา มีแผนที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือดาต้าเซ็นเตอร์ ร่วมกับกองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลเมียนมา
          นายนวี นิ โซ ยิน ผู้อำนวยการกรมพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (อี-กัฟเวอร์เมนต์) กระทรวงการขนส่งและการสื่อสารเมียนมา เปิดเผยว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ส่งร่างข้อตกลงการระดมทุนของโครงการดังกล่าวให้กับเมียนมาแล้ว ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ของรัฐบาลเมียนมา เพื่ออัพเกรดและพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยปัจจุบันได้ดำเนินการทำงานแยกเป็นแต่ละกรม เพื่อนำไปสู่บริการด้านออนไลน์ที่ดีกว่าเดิม
          "สำหรับการร่วมมือเพื่อที่จะให้การทำงานของแต่ละหน่วยงานราชการง่ายขึ้น อี-กัฟเวอร์เมนต์จึงมีส่วนสำคัญมาก และยังเป็นสิ่งพื้นฐานในการพัฒนาระบบอี- กัฟเวอร์เมนต์ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้าน ไอซีทีของประเทศ" นายนวี นิ โซ ยิน กล่าว
          ขณะที่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ดังกล่าวรัฐบาลเมียนมามีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างขึ้นในพื้นที่เขตตันลยิน เมือง เนย์ปิดอว์ โดยจะมีระบบสำรองข้อมูลรวมและศูนย์กู้คืนระบบรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัย เช่น DDoS IPS VPN ไฟร์วอลล์เว็บ และระบบการจัดการเครือข่าย ระบบการจัดการเซิร์ฟเวอร์ และระบบการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกจะรวมอยู่ในศูนย์ดังกล่าว ส่วนห้องปฏิบัติการจะถูกสร้างขึ้นเพื่อรวมศูนย์การจัดการ
          นายนวี นิ โซ ยิน กล่าวว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์จะถูกนำมาใช้ในการดำเนินงาน ดังนั้นการใช้ฮาร์ดแวร์จะลดลงในอนาคต ปัจจุบันบริการเครือข่ายจีเอสเอ็มของภาครัฐได้ขยายไปยังเนย์ ปิดอว์ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง โดยการเชื่อมต่อกับดาต้าเซ็นเตอร์
          สำหรับประโยชน์ของการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ภาครัฐ ได้แก่ การบูรณาการบริการ การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประหยัดเวลาและลดต้นทุนบริหารจัดการลง
          นายตัน สิน หม่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งและการสื่อสาร กล่าวว่า เมียนมาเริ่มต้นพัฒนาระบบอี-กัฟเวอร์เมนต์ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเมียนมาถูกจัดเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ลำดับที่ 169 จาก 193 ประเทศ ในปี 2559