ผู้ให้บริการเน็ตยอมเยียวยา ขัดข้องใช้งานไม่ได้/จ่ายเต็ม กสทช.ลุยประมูลคลื่น1800

กสทช.สั่งผู้ให้บริการเยียวยาต้นเหตุอินเตอร์เน็ตขัดข้องทันทีในบิลเก็บเงินรอบต่อไปเต็มจำนวน ฝ่าฝืนสูงสุดถอนใบอนุญาต 'ฐากร'ชี้'ดีแทค-ทีโอที'ลงนามสัญญาเช่าโครงข่ายคลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์ ไม่กระทบการเข้าประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ชี้คุณภาพคลื่นต่างกัน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวถึงกรณีมีผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตประจำที่ (Fix Broadband) ร้องเรียนเข้ามายังสำนักงาน กสทช.เกี่ยวกับปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตขัดข้องแต่ผู้ให้บริการยังคิดค่าบริการเต็มจำนวน ว่า จากการหารือสำนักงาน กสทช.กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ได้ข้อสรุปว่าผู้ใช้บริการต้องเยียวยากรณีอินเตอร์เน็ตขัดข้องชั่วคราว สาเหตุมาจากผู้ให้บริการต้องเยียวยาผู้บริโภคทันทีในรอบบิลถัดไป แต่หากอินเตอร์เน็ตขัดข้องจากสาเหตุปลายทางหรือ ผู้ใช้บริการ หรือเหตุสุดวิสัย เช่น แผ่นดินไหว ก่อการร้าย ผู้ให้บริการต้องให้คำปรึกษาและจะเยียวยาหรือไม่ก็ได้ พร้อมย้ำให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ปรับปรุงระบบคอลเซ็นเตอร์ เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และหากเกิดเหตุขัดข้องจากผู้ให้บริการ อาทิ การซ่อมบำรุงโครงข่าย ผู้ให้บริการต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริการล่วงหน้า และมีมาตรการเยียวยาการใช้งานทันที
          นายฐากรกล่าวว่า หากผู้ให้บริการไม่ดำเนินตามข้อตกลง และไม่มีการเยียวยาผู้บริโภค มีความผิดทางปกครองตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม และเลขาธิการ กสทช. สามารถออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตาม ทั้งเปรียบเทียบปรับ พักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตประจำที่ 8.2 ล้านราย และมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ขัดข้องปีละกว่า 100 ราย
          นายฐากรกล่าวว่า จากกรณีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเลแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มดีแทค ไตรเน็ต กับ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ได้ลงนามในสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม และสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระบบ 2300 เมกะเฮิรตซ์ อย่างเป็นทางการ เพื่อเปิดให้บริการ 4จี นั้น จะไม่กระทบต่อการเข้าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ของดีแทค ที่สำนักงาน กสทช.จะจัดการประมูลภายในปีนี้ เนื่องจากคุณภาพคลื่นความถี่ต่างกัน
          นายฐากรกล่าวว่า ขณะที่ดีแทคและทีโอที มีกรอบความร่วมมือถึงปี 2568 โดยดีแทคต้องเสียค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม และโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปีละกว่า 4,000 ล้านบาท ขณะที่การเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ มีราคาตั้งต้น 37,457 ล้านบาท และกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าจำนวนใบอนุญาต ผู้เข้าประมูลสามารถเคาะราคาเพียง 1 ครั้ง ทำให้ราคาใบอนุญาตไม่เกิน 38,000 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาสัมปทาน ดีแทคจะชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 1800 เมกะเฮิตรซ์ เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่าสัญญาเช่าอุปกรณ์ และโครงข่ายคลื่นความถี่ย่าน 2300 เมกะเฮิรตซ์ ที่ทำสัญญาร่วมกับทีโอที