Alibaba ร่วมลงทุน"EEC"สร้าง Smart Digital Hub

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายแจ็ค หม่า (Mr. Jack Ma) ประธานกรรมการบริหาร Alibaba Groub และคณะผู้บริหาร มีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทย และเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งเข้าหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และ Alibaba Groub และเพื่อประกาศแผนการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รวมถึงโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและส่งเสริมบุคลากรไทยในการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซ
          โดยในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 4 ฉบับ ดังนี้ 1) โครงการลงทุนสร้างศูนย์ Smart Digital Hub ในพื้นที่ EEC 2) โครงการความร่วมมือด้าน การพัฒนาบุคลากรในด้านดิจิทัลและการส่งเสริมธุรกิจผ่าน ECommerce 3) โครงการร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล อีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ประกอบการ SME และ Startup ของไทย 4) อาลีบาบา จะร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ในการจัดทำ Thailand Tourism Platform สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ
          สำหรับประเทศไทยคาดว่า รายได้จากธุรกิจอีคอมเมิรซ์จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก 113,400 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 186,500 ล้านบาท ในปี 2565
          นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ EEC โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รับทราบการรายงานของคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดทำร่าง TOR โครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา โดยมีหลายฝ่ายแสดงความเห็นเพิ่มเติม คาดว่า 1-2 สัปดาห์จะเปิดเผยร่าง TOR เพื่อรับฟังความข้อเสนอจากเอกชนเพิ่มเติม เพราะขณะนี้มีนักลงทุนหลายรายสนใจเข้ามาร่วมลงทุน จากนั้น จะให้เอกชนยื่นเสนอโครงการลงทุน และพิจาณาแผนลงทุนเป็นเวลา 4 เดือน คาดว่าจะได้รายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนพฤศจิกายนปี 61 นี้
          ทั้งนี้ ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อเสนอภาคเอกชนต้องการถือหุ้น ในโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบินมากกว่าร้อยะ 51 เพื่อให้ การบริหารมีประสิทธิภาพ แต่มีข้อเสนอหลายฝ่ายในที่ประชุมว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่และเป็นการให้บริการสาธารณะ ภาครัฐจำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะทำงานจึงต้องนำเรื่องดังกล่าวมาหารือเพิ่มเติมให้ได้ข้อสรุป
          นายคณิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องศึกษาแผนการสร้างเมืองใหม่ในเขตอีอีซี เช่น บีโอไอ ดูแลเรื่อง เมืองอยู่อาศัยของแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญ ต่างชาติ คาดว่าเสนอบอร์ดบีโอไอในวันที่ 9 พ.ค.นี้ ขณะที่กระทรวงดีอี เตรียม แผนสร้างเมืองน่าอยู่ ส่วนหน่วยงานอื่นร่วมกันดูแลทั้งเรื่อง คมนาคม พลังงาน สิ่งแวดล้อม ผังเมือง การบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นแผนพัมนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก
          ส่วนกรณี นายแจ็ค หม่า เดินทางมาเยือนไทย เพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 4 ฉบับ ทั้งการ โครงการลงทุนสร้างศูนย์ Smart Digital Hub ใน พื้นที่ EEC ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านดิจิทัลและการส่งเสริมธุรกิจผ่าน E-Commerce และการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) จัดทำ Thailand Tourism Platform สำหรับประเทศไทย เพื่อนำสินค้าโอท็อบ แผนที่ท่องเที่ยวกระจายในระบบออนไลน์แพลทฟอร์ม เชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวจีน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับ Internet of Things (IOT) ที่เป็นเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการธุรกิจ นับเป็นความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ นอกเหนือจากโครงการลงทุนนับแสนล้านบาท