"ทรูมูฟ"โบ้ยบริษัทลูก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงกรณีทรูมูฟ เอช ทำข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้าหลุดเป็นจำนวนมาก และเข้าชี้แจงกับกสทช.ถึงปัญหาดังกล่าวว่า กสทช.มีหนังสือถึงบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ให้เร่งแก้ปัญหาโดยจัดให้มีมาตรการป้องกัน
          ทั้งให้ บจ. เรียล มูฟฯ รับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายที่ เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นในทางแพ่งและทางอาญา หากไม่ดำเนินการตามคำสั่งนี้ จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองกำหนดค่าปรับไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทต่อวัน
          แหล่งข่าวแจ้งว่าทางทรูมูฟ เอช อ้างว่า ข้อมูลลูกค้าที่หลุดออกไปนั้นมาจากปัญหาของบริษัท ไอทรูมาร์ท ที่เป็นบริษัทลูก เพื่อให้กสทช.ยากที่จะลงโทษโดยตรงเพราะไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาตจาก กสทช. แต่กสทช.พบว่าข้อมูลลูกค้าที่หลุดไปนั้น เพราะนำไปเก็บไว้บน Amazon S3 ซึ่งเป็นบริการฝากข้อมูลบนระบบคลาวด์ ของต่างประเทศ ถือว่าผิดระเบียบกสทช. เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลไว้ในประเทศ หรือหากจะไปฝากต่างประเทศต้องแจ้งกสทช.ก่อน