3ชาติรุมโทษรัสเซียแฮ็กเน็ต

เมื่อ 16 เม.ย. สหรัฐฯ อังกฤษ และออสเตรเลีย ร่วมกันกล่าวหารัฐบาลรัสเซียพุ่งเป้าโจมตีระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างความปั่นป่วนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจทั่วโลก โดยฝังตัวไปกับมัลแวร์ บนเราเตอร์ที่ไว้สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต กับอุปกรณ์อื่นเพื่อใช้สำหรับการโจมตีบนโลกไซเบอร์ในอนาคต ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักจะมีทั้งองค์กรเอกชน และรัฐบาล รวมถึงผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและผู้ให้บริการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต
          ทั้งนี้ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐฯ (เอฟบีไอ) และศูนย์ความมั่นคงบนโลกไซเบอร์แห่งชาติสหราชอาณาจักร มั่นใจการค้นพบนี้สูงว่ามีรัสเซียอยู่เบื้องหลัง เพราะแผนปฏิบัติการนี้ที่ชื่อว่า "Grizzly Steppe" เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ระหว่างหน่วยข่าวกรองกองทัพรัสเซียกับพลเรือนรัสเซีย ขณะที่กระทรวงความมั่นคงไซเบอร์ออสเตรเลียเผยว่า แม้มีหลายองค์กรได้รับผลกระทบแต่ยังไม่เป็นอันตรายต่อข้อมูล กระนั้นก็มองว่าเป็นความพยายามของรัสเซียที่ทำให้เห็นว่า ทั้งภาครัฐและเอกชนออสเตรเลียตกเป็นเป้าอย่างต่อเนื่องจากรัสเซีย
--จบ--