แจ็กหม่าทุ่ม1.1หมื่นล้านผุดดิจิทัลฮับ

แจ็ก หม่า เจ้าพ่ออาลีบาบา ประกาศแผนการลงทุนสร้าง "ดิจิทัลฮับ" ทุ่มงบ 1.1 หมื่นล้านบาท ปักหมุดในอีอีซี แล้วเสร็จในปี 62 พร้อมร่วมพัฒนาเทคโน โลยีดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0
          นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาห กรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 เม.ย. 2561 นี้ นายแจ็ก หม่า (Jack Ma) ประธานบริหารของกลุ่มอาลีบาบา จะมาเยือนประเทศไทยเพื่อประกาศแผนการลงทุนของอาลีบาบา ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมถึงโครงการความร่วม มืออื่นๆ โดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ได้ร่วมหารือถึงข้อสรุปความร่วมมือในโครง การหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนยุทธ ศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ดังต่อไปนี้
          1.โครงการลงทุนสร้างศูนย์สมาร์ทดิจิทัลฮับในพื้นที่อีอีซี คาดเงินลงทุน 11,000 หมื่นล้านบาท แล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยศูนย์นี้จะอาศัยเทคโนโลยีระดับโลกของอาลีบาบาในด้านการประมวลข้อมูลโลจิสติกส์ เพื่อทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีน การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศเพื่อน บ้านซีแอลเอ็มวี และไปยังที่อื่นทั่วโลกให้มีความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังช่วยผลักดันให้ธุรกิจสตาร์อัพและเอสเอ็มอีไทยสามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าถึงตลาดทั่วโลกได้
          2.โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนา บุคลากรในด้านดิจิทัลและการส่งเสริมธุรกิจผ่านการค้าออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) ซึ่ง อาลีบาบาจะร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการพัฒนากลุ่มดาวเด่นด้านดิจิทัล สนับสนุนการใช้รูปแบบการค้าออนไลน์ โดยจะเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน และ 3.โครงการร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอี-คอมเมิร์ซให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพของไทย โดยอาลีบาบาจะจัดทีมงานร่วมลงพื้นที่กับทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้เครือข่ายศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สู่อนาคต (ไอทีซี) ในระดับภาคและจังหวัดของกระทรวงอุตสาหกรรมทั่วประเทศ.