EASTWเดินเกมยักษ์กินรวบEECครบวงจร

ทันหุ้น- EASTW ชูธงธุรกิจน้ำครบวงจร ปี 2561 พุ่งเป้านิคมอุตสาหกรรมทุกพื้นที่ พร้อมแตกไลน์ธุรกิจ นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือให้คำปรึกษา การบริหารจัดการน้ำครบวงจร สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในระยะยาว ด้านนักวิเคราะห์ชี้รายได้โตแรง 13.2% ตามการลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นผู้ให้บริการน้ำดิบ เพียงรายเดียวในพื้นที่ EEC แนะนำ "ซื้อ" เคาะ 14.60 บาท
          นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการ และพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW เปิดเผยว่าในปี 2561 นี้บริษัทเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ำแบบครบวงจร ทั้งการขายน้ำและการให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม ตามนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ โดยคาดว่าภายในปี 2570 จะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นถึง 800 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้นที่ผ่านมา EASTW จึงลงทุนวางระบบท่อขนาดใหญ่ 2 โครงการเชื่อมโยงน้ำจาก 6 อ่างเก็บน้ำโดยรอบเข้าด้วยกันตลอดระยะเวลา 3 ปีวงเงินรวม 1 พันล้านบาท รองรับการความต้องการดังกล่าว
          แตกไลน์ธุรกิจที่ปรึกษาและวางระบบท่อ
          ที่ผ่านมา EASTW ลงทุนวางระบบท่อโครงข่ายขนาดใหญ่ 2 โครงการ พร้อมรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นปีนี้ EASTW จะเริ่มให้บริการน้ำแบบครบวงจร โดยจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบท่อน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด ล่าสุดเตรียมจับมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจร ภายในพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Park Thailand ซึ่ง EASTW เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลและแนวทางในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ การให้คำแนะนำในการวางระบบน้ำอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำรีไซเคิล ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
          "เราพยายามมองหาธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นปัจจัยทำให้การเติบโตรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา และกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจออกไป เพราะลักษณะธุรกิจเราจะมีแนวโน้มตามภาวะเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการใช้น้ำดิบในอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงเหล็ก โดย EASTW จะดูแลลูกค้ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และผู้ใช้น้ำดิบ ส่วนบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U จะดูแลผู้ใช้น้ำประปาเป็นหลัก ดังนั้นเราจึงมีรายได้สุทธิโตเฉลี่ยที่ประมาณ 6% ต่อปี ปีนี้ก็น่าจะโตประมาณนี้"
          นอกจากนี้ EASTW ยังได้พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย Smart Water เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำ คุณภาพ แรงดัน และการรั่วซึมในระบบได้แบบ Real-time รวมถึงการชำระค่าน้ำ โดยทั้งหมดนี้สามารถดำเนินการได้ผ่าน Application หรือเว็บเพจ ทำให้เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ ลดปริมาณน้ำสูญเสียและต้นทุนในการดูแลรักษา พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ ด้วยการควบคุมทั้งระบบจาก Control Center เพียงจุดเดียว เพื่อรองรับธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร และการขยายพื้นที่ให้บริการของอีสท์ วอเตอร์ ในอนาคตอีกด้วย
          ส่วนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) น่าจะเข้ามามีบทบาทต่อทั้งธุรกิจน้ำดิบและน้ำประปาของบริษัทในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่ง EASTW ได้วางแผนและดำเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำดังกล่าวเอาไว้แล้ว
          คาดรายได้เติบโตโดดเด่น
          บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ คาดการณ์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 ของ EASTW จะปรับตัวดีขึ้นตามปริมาณการขายน้ำดิบได้ 54.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2560 และการขายน้ำประปาได้ 23.8 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 0.04% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2560
          ฝ่ายวิเคราะห์คาดว่าทั้งปี 2561 EASTW จะมีรายได้ประมาณ 1.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% จากปี 2560 เป็นการเติบโตได้ตามศักยภาพการลงทุนที่ขยายตัวอย่างชัดเจน ตามยอดผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
          ฝ่ายวิเคราะห์มองว่า EASTW เป็นผู้ให้บริการน้ำดิบรายเดียวในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัดคือฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, และระยอง จึงมีศักยภาพการสร้างรายได้และกำไรต่อเนื่อง แนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสมที่ 14.60 บาท