โซลเล็งใช้สกุลเงินดิจิทัล

รัฐบาลกรุงโซลแห่งเกาหลีใต้ ดำเนินแผนการพัฒนาสร้างสกุลเงินดิจิทัลชื่อ S-Coin (เอส-คอยน์) เพื่อใช้ในโครงการสวัสดิการสังคมสำหรับข้าราชการ ผู้หางานทำ และประชาชนทั่วไป โดยนายปัก วอน-ซูน นายกเทศมนตรีกรุงโซล ระบุว่า จำเป็นต้องปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และจะตั้งกองทุนขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่สามารถใช้ได้กับหน่วยงานราชการ เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ โครงการจัดหาเงินช่วยเหลือสำหรับเยาวชน เป็นต้น