บิ๊กTOTแห่ลาออก ปมขัดแย้งถ่ายโอนทรัพย์สิน

บิ๊กTOTแห่ลาออกปมขัดแย้งถ่ายโอนทรัพย์สิน
          ผู้จัดการรายวัน 360 - 2 สหภาพฯ ทีโอที-กสท โทรคมนาคม ยันเจตนารมณ์เดิม ไม่แยกทรัพย์สิน หลังเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเปลี่ยนผ่านตั้ง 2 บริษัทลูก ร่วมกับกระทรวงดีอี แล้วความเห็นไม่ตรงกัน ต้องยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นคณะ ทำงาน ด้านผู้บริหารทีโอทีระดับต้นกว่า 10 รายยื่นหนังสือขอพ้นจากตำแหน่ง นับเป็นครั้งแรกขององค์กรที่มีอายุยืนยาวกว่า 60 ปี ด้าน "ดร.ชิต" ควง "มนต์ชัย" ชี้แจง 10.30 น. วันที่ 12 เมษายนนี้
          ผู้จัดการรายวัน360 - นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพ แรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (11 เม.ย. 2561) ตนและนาย พงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพฯ ทีโอที ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่าน ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) นัดแรก หลังจากที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้เชิญประธานทั้ง 2 สภาพฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความชัดเจนในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวด้วย
          โดยที่ประชุมยังคงยืนยันที่จะแยกทรัพย์สินของบริษัทแม่ไปยังบริษัทลูก ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของสหภาพฯ ทั้งสองที่ต้องการคัดค้านการแยกทรัพย์สินไปยังบริษัทลูก แต่ต้องการให้หาทางออกในการเพิ่มประสิทธิภาพและแผนการฟื้นฟู 2 บริษัทแม่ ดังนั้นตนเองและนายพงศ์ฐิติ จึงได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นคณะทำงานชุดดังกล่าว
          โดยในแถลงการณ์ลาออกระบุว่า การแต่งตั้งคณะทำงานต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกเลิกแนวทางโอนทรัพย์สินโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมไปจัดตั้งบริษัทลูก เนื่องจากคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของกระทรวงดีอีและกระบวนการปรับโครงสร้างนั้นเข้าข่ายมิชอบด้วยกฎหมาย และขอให้พิจารณากำหนดแผนธุรกิจของบริษัทแม่ให้เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติและผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ตามลำดับ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับความมั่นคงของประเทศตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
          นายสังวรณ์  ระบุว่า การประชุมครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 80 วรรคสอง ระบุว่า "การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน..." และวรรคสาม ระบุว่า "บทบัญญัติในวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้"
          นอกจากนี้สัดส่วนคณะทำงานก็ไม่มีสัดส่วนเสมอภาค ซึ่งคณะทำงานมี 21 คน มีปลัดกระทรวงดีอีและผู้แทนจำนวน 6 คน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 คน และบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม 4 คน มีคณะทำงานบริษัทๆ ละ 3 คน ยกเว้น NBN มีจำนวน 2 คน และมีตัวแทนซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสหภาพฯ 2 สหภาพฯๆ ละ 1 คน ดังนั้น การแต่งตั้งคณะทำงานจึงไม่เป็นตามหลักความเสมอภาค
          "การจัดตั้งบริษัทลูกทั้ง 2 บริษัท ไม่ถูกกฎหมาย ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ไม่เป็นไปตามมติ ครม. หากเราร่วมเป็นคณะทำงานก็จะกลายเป็นว่าเราเห็นด้วยกับเขาในการแยกทรัพย์สิน ดังนั้น เราถอนตัวดีกว่า" นายสังวรณ์ กล่าว
          ผู้บริหารทีโอที "ตบเท้า" ลาออกจากตำแหน่ง
          แหล่งข่าวจาก บมจ.ทีโอที รายงานเพิ่มเติมว่า ประวัติศาสตร์ขององค์กรอายุกว่า 60 ปีอย่างทีโอที ต้องบันทึกว่ายุคที่ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เป็นประธานบอร์ด ภายใต้นโยบายและการกำกับดูแลในยุคเปลี่ยนผ่านที่รัฐบาลมีมติให้ตั้งบริษัทลูก NBN ที่รัฐบาลเชื่อว่าเป็นหนทางรอดของทีโอทีในอนาคต ด้วยการกำกับดูแลผสานกับการบริหารงานของนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) ที่บอร์ดชุดนี้เลือกมากับมือ กลับสร้างความแตกแยกที่รุนแรงกว่าแค่ปริร้าวในองค์กรแห่งนี้ อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน
          แม้มติบอร์ด 5 เมษายน ที่เชื่อว่าจะช่วยลดกระแสความไม่พอใจ ด้วยการสั่งแขวนนายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ คู่กรณีที่พูดบนเวทีไล่ กจญ. กับการตั้งกรรมการสอบนายมนต์ชัย หนูสง กจญ.เพราะมีพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าการบริหารงานมีปัญหา
          หลังคำสั่งแขวนนายอนุรุตออกมาเพียงวันเดียว ก็เกิดเหตุการณ์ผู้บริหารระดับต้นในสายปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์จังหวัด ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัด ผู้จัดการศูนย์ ยื่นหนังสือขอพ้นหน้าที่ในตำแหน่งบริหารทันที โดยในหนังสือระบุคล้ายคลึงกันว่า มีความผิดหวัง ขาดขวัญและกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากนาย อนุรุตเป็นผู้นำหน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ มีวิสัยทัศน์ มีนโยบายและแผนการปฎิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้ผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจเริ่มพลิกฟื้นและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ
          นับจนถึงช่วงบ่ายวันที่ 11 เมษายน มีผู้บริหารระดับต้นมากกว่า 10 รายได้ยื่นขอพ้นจากตำแหน่ง ในขณะที่ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบอร์ดทีโอที กับนายมนต์ชัย หนูสง กจญ.จะร่วมกันชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลา 10.30 น.ที่อาคาร 1 ชั้น 7 ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
          "อยู่ที่ตัวเองแล้วจะว่าเลือกให้คนจดจำอะไร อย่างจะจดจำว่าเป็นบอร์ดยุคเปลี่ยนผ่านทีโอทีสู่ NBN ที่ราบรื่นทำให้ทีโอทีอยู่รอดในระยะยาว หรือเลือกจดจำว่าเป็นบอร์ดที่สร้างความแตกแยกรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์".