กสทช.สั่งชะลอพิจารณาหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 900/1,800

เมื่อวันที่ 11 เมษายน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสทช. มีมติให้ชะลอการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740-1785/1835-1880 เมกะเฮิรตซ์, ร่างประกาศกสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890-895 เมกะเฮิรตซ์/935-940 เมกะเฮิรตซ์, ร่างประกาศ กสทช.เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 824-839/869-884 เมกะเฮิรตซ์ และร่างประกาศเรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ย่านความถี่ 885-895/930-940 เมกะเฮิรตซ์ ออกไปก่อน จนกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการดำเนินการลงมติสรรหา กสทช. ชุดใหม่ในวันที่ 19 เมษายนนี้
          "ที่ประชุมกสทช.วันนี้ มีมติให้ชะลอการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ได้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ออกไปก่อน จนกว่า สนช.จะมีการดำเนินการลงมติสรรหา กสทช.ชุดใหม่ ในวันที่ 19 เมษายน  ซึ่งหากออกมาเป็น ประการใด สำนักงาน กสทช.จะได้พิจารณาดำเนินการต่อไปอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงชะลอการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ได้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจาก รอผลการศึกษาก่อน" นายฐากรกล่าว
          ทั้งนี้หลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ สำนักงาน กสทช.ได้เสนอต่อคณะกรรมการ กสทช.นั้น ยังคงให้ใช้ในหลักเกณฑ์เดิม คือมีการเปิดประมูล 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 เมกะเฮิรตซ์ รวม 45 เมกะเฮิรตซ์ และบมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ได้
          อย่างไรก็ตามหากเปิดประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ได้ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน คาดว่าน่าจะทันการสิ้นสุดใบอนุญาต 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 กันยายน 2561