พื้นที่อีอีซี -อีอีซีดี/ยันมีสิทธิพิเศษหนุนธุรกิจโต โรดโชว์จีนดึงขยายลงทุน

รายงานข่าวแจ้งว่า นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) พร้อมด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้, บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT)และ สำนักงานส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล (DEPA) ร่วมกันเดินทางไปชักชวนนักลงทุนจีนด้วยการจัดงาน Roadshow EEC ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนจากนักลงทุนจีนที่มีศักยภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานจากธนาคาร Indus trial and Commercial Bank of China Limited(ICBC)สาธารณรัฐประชาชนจีนตามบันทึกความเข้าใจที่ได้ร่วมลงนามไปก่อนหน้านี้
          โดย สกรศ., สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), CAT และDEPA ได้นำเสนอแผนพัฒนาพื้นที่อีอีซี,สิทธิประโยชน์การลงทุน และโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ หรือEECd)ให้กับผู้บริหารบริษัทจีนชั้นนำกว่า200 คน พร้อมทั้งเชิญชวนนักลงทุนให้ขยายการลงทุนมายังพื้นที่ EEC และEECd โดยให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการดังกล่าวอย่างจริงจัง มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างเมืองให้เป็นเมืองเชิงนิเวศ (Eco-cities)ที่น่าอยู่ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการลงทุนและการดำเนินธุรกิจด้วย โดย สกรศ.และ BOI ได้ทำงานร่วมกันในการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนให้กับนักลงทุนจีนที่จะลงทุนในพื้นที่ EEC และ EECd เพื่อให้นักลงทุนจีนมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
          ทั้งนี้ ธนาคาร ICBC มีบทบาทสำคัญให้การสนับสนุนการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับนักลงทุนจีนที่สนใจจะลงทุนในพื้นที่ EEC และ EECd โดยอาศัยความพร้อมทางด้านเงินทุนและการมีเครือข่ายระดับโลกรวมถึงประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับธุรกิจข้ามชาติมาแล้วทั่วโลก
          สำหรับการจัดกิจกรรมโรดโชว์ในครั้งนี้ สกรศ., BOI, CAT และ DEPA มุ่งเน้นการดึงดูดนักลงทุนจีนที่มีศักยภาพตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเมืองหางโจวนับได้ว่าเป็น Silicon Val ley ของจีน เป็นศูนย์รวมบริษัทชั้นนำของจีนที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่จำนวนมาก นอกจากนี้คณะฯจะมีการพบปะกับบริษัทจีนชั้นนำหลายบริษัทเพื่อสานต่อการเจรจาที่ดำเนินการอยู่ อาทิ บริษัท Alibaba และ Honey well และเยี่ยมชมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนรายอื่นๆ ที่เมืองหางโจวและเซี่ยงไฮ้อีกด้วย