ลุย6หุ้นหลบภัยพื้นฐานดี BCPG-PRM-FTEนำทีม

เปิดโผ 6 หุ้นหลบภัยพื้นฐานดี ปลอดแรงขายต่างชาติ-สถาบัน รับมือตลาดหุ้นไทยผันผวน โดยหุ้นเด่นใน SET ได้แก่ “BCPG-PRM-EKH-FTE” การันตีงบปี 61 โตแกร่ง แถมตุนข่าวดีในมือเพียบ ฟาก ITEL-COMAN เด่นสุดใน mai
          จากการสำรวจกลุ่มหุ้นหลบภัยที่สามารถรับมือกับภาวะตลาดหุ้นผันผวนได้เป็นอย่างดี โดยถือเป็นหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติและกลุ่มนักลงทุนสถาบันน้อย มีแนวโน้มทำผลการดำเนินงานปี 2561 เติบโตแข็งแกร่ง และมีปัจจัยบวกสนับสนุน มีอยู่ทั้งหมด 6 หลักทรัพย์
          โดยแบ่งเป็นหุ้นหลบภัยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้แก่ 1.บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ซึ่งข้อมูลผู้ถือหุ้นจากในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 14 มี.ค. 2561 มีผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือรวม 1,399,999,994 หุ้น หรือคิดเป็น 70.2% อันดับ 2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือรวม 22,313,273 หุ้น หรือคิดเป็น 1.12% และอันดับ 3 นายภมร พลเทพ ถือรวม 14,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.7%
          นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ BCPG กล่าวในช่วงที่ผ่านมาว่า งบปี 2561 มีโอกาสทำกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) เติบโต 15-20% จากงวดปี 2560 เนื่องจากปี 2561 จะบันทึกผลตอบแทนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย ขนาดกำลังการผลิต 182 เมกะวัตต์ (MW) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศฟิลิปปินส์ ขนาดกำลังการผลิต 50 MW
          2.บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM  ข้อมูลผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 9 มี.ค. 2561  ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ บริษัท นทลิน จำกัด ถือรวม 1,354,999,800 หุ้น หรือคิดเป็น 54.20% อันดับ 2 AUSTIN ASSET LIMITED ถือรวม 463,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 18.54% และอันดับ 3 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก ถือรวม 31,800,000 หรือคิดเป็น 1.27%
          นายชาญวิทย์ อนัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PRM ระบุว่า แนวโน้มรายได้ในปี 2561 จะเติบโตทะลุเป้าหมาย 5 พันล้านบาท เนื่องจากรับผลบวกเข้าซื้อกิจการของบริษัท บิ๊ก ซี จำกัด (Big Sea) ซึ่งจะผลักดันให้ทางบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปทางทะเลเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด พร้อมกับเริ่มบันทึกรายได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2/2561 เป็นต้นไป
          3.บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ข้อมูลผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ ถือรวม 33,836,380 หุ้น หรือคิดเป็น 5.64% อันดับ 2 นายอำนวย เอื้ออารีมิตร ถือรวม 25,813,600 หุ้น หรือคิดเป็น 4.30% อันดับ 3 นายสุพร ปัญญาสาคร ถือรวม 21,172,640 หุ้น หรือคิดเป็น 3.53%
          นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล EKH เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 จะเติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเกิดโรคระบาดที่มีความรุนแรง รวมถึงมีผู้ป่วยในส่วนประกันชีวิตที่เข้ามาใช้บริการมากขึ้น และภาพรวมงวดปี 2561 ตั้งเป้าทำรายได้ 600 ล้านบาท เติบโต 10% จากปีก่อน เนื่องจากรับรู้รายได้การเปิดให้บริการศูนย์ภาวะผู้มีบุตรยาก และยังมีอัตราครองเตียงจะอยู่ที่ระดับ 70-80%
          4.บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE ข้อมูลผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 12 มี.ค. 2561 ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ นายทักษิณ ตันติไพจิตร ถือรวม 230,336,400 หุ้น หรือคิดเป็น 38.39% อันดับ 2 น.ส.ปภานัน ตันติไพจิตร ถือรวม 66,075,000 หุ้น หรือคิดเป็น 11.01% และอันดับ 3 นางปัทมาพร ตันติไพจิตร ถือรวม 46,902,400 หุ้น หรือคิดเป็น 7.82%
          นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ FTE เปิดเผยว่า ทิศทางผลการดำเนินงานงวดปี 2561 จะมีโอกาสทำรายได้และกำไรสุทธิเติบโตทุบสถิติอย่างต่อเนื่อง หลังจากในช่วงครึ่งแรกปี 2561 จะมีการทยอยส่งมอบงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีแบ็กล็อกในมือประมาณ 380 ล้านบาท ซึ่งจะบันทึกรายได้เข้ามาในปี 2561 มากถึง 70% และที่เหลือจะรับรู้รายได้ในปี 2562
          * ITEL-COMAN หุ้นเด่น mai
          ขณะที่กลุ่มหุ้นหลบภัยในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง ได้แก่ 1.บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ข้อมูลผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 15 มี.ค. 2561 ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ถือรวม 599,998,600 หุ้น หรือคิดเป็น 60% อันดับ 2 นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ถือรวม 46,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 4.60% อันดับ 3 นายนเรศ งามอภิชน ถือรวม 41,600,000 หุ้น หรือคิดเป็น 4.16%
          นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ITEL กล่าวว่า งวดปี 2561 ทางบริษัทตั้งเป้าหมายทำรายได้รวมเติบโต 40% จากปีก่อน เนื่องจากทุกธุรกิจเติบโตได้ดีหลังจากธุรกิจการให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Data Service) ในไตรมาส 1/2561 มีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการ ส่วนธุรกิจการให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมจะทยอยรับรู้รายได้จากโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ
          2.บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ COMAN ข้อมูลผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 13 มี.ค. 2561 ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1  คือ นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ถือรวม 40,798,600 หุ้น หรือคิดเป็น 30.45% อันดับ 2 นายอภิชัย สกุลสุรียเดช ถือรวม 39,199,000 หุ้น หรือคิดเป็น 29.25% และอันดับ 3 นางวัชรี ศุขีวิริยะ ถือรวม 5,101,000 หุ้น หรือคิดเป็น 3.81%
          นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ปี 2561 ตั้งเป้ารายได้และกำไรสุทธิเติบโต 20% จากปี 2560 ที่มีรายได้ 178 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 30 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีงานติดตั้งโปรแกรมระบบโรงแรมหลายแห่ง ประกอบกับทางกลุ่มลูกค้ายังมีความต้องการใช้งานต่อเนื่อง แบ่งเป็นในโรงแรมเปิดใหม่ 70% และโรงแรมเก่าที่อยากเปลี่ยนมาใช้บริการของบริษัท 30% รวมถึงมีแบ็กล็อกในมือ 20 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ต่อไป