คนไทยใช้มือถือ121ล้านเลขใช้งานดาต้าเพิ่มก้าวกระโดด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือรวม 121.53 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็นเลขหมายของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส 53.05 ล้านเลขหมาย รองลงมาคือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 36.05 ล้านเลขหมาย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค 30 ล้านเลขหมาย บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) 2.32 ล้านเลขหมาย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท 105,146 เลขหมาย
          "ปีที่ผ่านมามีการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีการใช้งานรวมกันสูงถึง 3,294,325,000 กิกะไบต์ หรือ 3 ล้านเทราไบต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 6 เท่าจากปี 2557 โดยมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือเฉลี่ยแต่ละวันคนละ 0.14 กิกะไบต์ หรือ 140 เมกะไบต์ ขณะที่การใช้บริการเสียงลดลงอย่างต่อเนื่อง".