กสทช.จ่อชงบอร์ด11เม.ย.นี้ พิจารณาหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 MHz

 “กสทช.” ชงหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 MHz ยึดตามเดิม 3 ใบอนุญาตๆ ละ 15 MHz-ตัดสิทธิ์ JAS ร่วมประมูล เข้าบอร์ด กสทช.พิจารณาวันที่ 11 เม.ย.นี้ ด้าน TRUE จ่ายค่าประมูลคลื่น 900 MHz งวด 2 จำนวน 4,301.40 ล้านบาท
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.มีการประชุมกำหนดการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 1800 MHz เพื่อจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ในวันที่ 11 เม.ย. 2561
          สำหรับประเด็นที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มี 2 เรื่อง คือ 1.หลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz กำหนดเปิดประมูล 45 MHz แบ่งเป็น 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 MHz ตามเดิม ไม่แบ่งย่อยเป็น 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz เนื่องจากกสทช.ฟังถึงความจำเป็นด้วยเหตุด้วยผลของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมูลเมื่อครั้งก่อนทั้ง 4 รายแล้ว ให้เหตุผลว่าผู้ประกอบการได้มีการวางแผนธุรกิจมาแล้ว หากกสทช.มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ไปจากเดิม ผู้ประกอบการจะวางแผนธุรกิจในอนาคตอย่างไร
          ขณะเดียวกันยังคงกำหนดเงื่อนไข N-1 คือ หากมีผู้เข้าร่วมประมูลมากกว่า 3 ราย ในคลื่นความถี่ 1800 MHz ก็จะเปิดประมูลได้ทั้ง 3 ใบอนุญาต แต่หากมีผู้เข้าประมูล 3 ราย จะเปิดประมูล 2 ใบอนุญาตเท่านั้น เพื่อให้เกิดการแข่งขันกัน และหากมีผู้เข้าร่วมเพียง 1 ราย จะให้ขยายระยะเวลาออกไป 30 วัน และหากยังมีผู้เข้าประมูลแค่ 1 ราย ก็ยังคงเดินหน้าเปิดประมูล โดยบังคับให้ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเคาะราคา 1 ครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน และเป็นผู้ชนะไป
          “สำนักงาน กสทช.จะเสนอไปยังบอร์ด กสทช.โดยยึดหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz ตามเดิมก่อน หากไม่มีผู้เข้าร่วมประมูล ค่อยเขียนในหลักเกณฑ์ใหม่แบ่งเป็นใบย่อย ซึ่งสำนักงาน กสทช.ไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องว่า กสทช.สร้างความไม่เป็นธรรม” นายฐากร กล่าว
          และ 2.กรณีของบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ที่เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่น 900 MHz แต่ไม่สามารถมาชำระเงินตามเงื่อนไขได้นั้น จะไม่ให้ JAS เข้าประมูลในครั้งนี้ เนื่องจาก แม้ว่า JAS ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว แต่ประเมินว่าค่าเสียหายดังกล่าวไม่คุ้มค่ากับความเสียหายด้านการประมูลที่สูญเสียไป อีกทั้งยังอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลต่อไปด้วย อย่างไรก็ตามหากมีการเปิดประมูลครั้งต่อไปจะนำมาพิจารณาอีกครั้ง
          “สำนักงาน กสทช.จะนำเสนอเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ทั้ง 2 ประเด็นเข้าบอร์ดตามขั้นตอนก่อน หลังจากสำนักงานกฤษฎีกาได้ตอบกลับมาว่าบอร์ด กสทช.ชุดรักษาการ เดินหน้าประมูลคลื่น 1800 MHz ได้ แต่บอร์ด กสทช.จะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบอร์ดว่าจะชะลอไว้ เพื่อรอบอร์ด กสทช.ชุดใหม่ ที่ สนช.จะมีการเลือกจาก 14 คน เหลือ 7 คน ในวันที่ 19 เม.ย.นี้ หรือไม่ แต่เบื้องต้นคาดว่าบอร์ด กสทช.จะยังไม่หยิบยกเรื่องการประมูลคลื่น 1800 MHz ขึ้นมาพิจารณาในวันที่ 11 เม.ย.นี้ เพื่อรอบอร์ด กสทช.ชุดใหม่” นายฐากร กล่าว
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิวเคชั่น จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ชุดที่ 2 คลื่นความถี่ 905-915 MHz คู่กับ 950-960 MHz ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 2 จำนวน 4,301.40 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 64,433.26 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มามอบให้แก่สำนักงาน กสทช.ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช.จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
          ส่วนการชำระเงินประมูลงวดที่ 3 จะต้องชำระจำนวน 4,020 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 281.40 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 4,301.40 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือภายใน วันที่ 31 มี.ค. 2562 โดยสำนักงาน กสทช.จะคืนหนังสือค้ำประกันที่ได้นำส่งในงวดที่ 2 ภายใน 15 วัน