ญี่ปุ่นหนุนไทยป้อง แฮกเกอร์ เปิดศูนย์ไซเบอร์อาเซียนมิ.ย.นี้

         นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรืออาเซียน ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ คาปาซิตี้ บิลดิ้ง เซ็นเตอร์ ว่า คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการประมาณเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งดีอีได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือเอ็ตด้า เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากญี่ปุ่นประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐในระยะเวลา 4 ปี อย่างไรก็ตาม แม้การสนับสนุนจากญี่ปุ่นจะมีระยะเวลาเพียง 4 ปี แต่ทางญี่ปุ่นจะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรไซเบอร์ในภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนสามารถบริหารศูนย์ได้อย่างยั่งยืน
          นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ เอ็ตด้า กล่าวว่า จะฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของอาเซียนก่อนทุก 2 เดือน ใน 3 หลักสูตรคือ 1.หลักสูตรที่เน้นการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 2.หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลจากการโจมตีทางไซเบอร์ และ 3.หลักสูตรการ วิเคราะห์มัลแวร์ประเภทต่างๆ โดยคาดว่าศูนย์นี้จะพัฒนาคนได้กว่า 700 คนใน 4 ปี