เลขาฯสภานำทีมแถลงยิบ งบฯไอซีทีรัฐสภาแห่งใหม่

         นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น.ส.พรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล รองเลขาธิการฯ และนาย พีระ นาควิมล ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง ร่วมกันแถลงข่าวถึงโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดย น.ส.พรรษมนต์กล่าวว่า ผู้ชนะการออกแบบ กิจการร่วมค้า สงบ.1051 ได้ออกแบบระบบไอทีพื้นฐานของอาคารไว้ เช่นเรื่องท่อสาย ระบบสวิตช์ แต่ไม่รวมแอพพลิเคชั่นที่หมายถึงระบบการลงคะแนน การนับคะแนนในที่ประชุม มูลค่า 3,000 ล้านบาท ถามว่า ทำตามที่กิจการร่วมค้า สงบ.1051 ออกแบบไว้ได้หรือไม่ ตอบว่า ทำได้ แต่ใช้อาคารไม่ได้ เพราะไม่มีระบบรองรับการประชุมเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นทั้งระบบ data center NOC และ SOC จึงเป็นที่มาให้เราจ้างบริษัท เมอร์ลิน โซลูชั่น มาทบทวนแบบที่กิจการร่วมค้า สงบ.1051 ออกแบบไว้ จากอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล รวมงบไอทีที่เพิ่มขึ้นคือ 6,400 ล้านบาท
          นายพีระกล่าวว่า การต่อสัญญาซิโน-ไทยไม่ได้อยากขยายเพราะค่าใช้จ่ายแต่ละวันอยู่ที่วันละ 1 ล้านบาท รวมเวลาที่ขยาย 1,400 วัน ก็ 1,400 ล้านบาท ส่วนราชการต้องเสียเงินค่าน้ำค่าไฟให้สำนักงานแต่ละที่รวม 10 ล้านบาทต่อเดือน การต่อสัญญาจึงไม่เกิดผลดีทั้งต่อภาครัฐและเอกชน ส่วนจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายการเมืองฐานหมิ่นประมาทหรือไม่นั้น เมื่อไรก็ตามที่เข้าเจตนาพิเศษคือสร้างความเสียหาย ก่อให้เกิดความเกลียดชัง บริษัทคงไม่รีรอ
          "สัญญา 900 วัน กับพื้นที่ก่อสร้างเกือบ 5 แสนตารางเมตร เป็นเรื่องที่ท้าทายหลักวิศวกรมาก ไม่เคยคิดว่าจะเกิดปัญหาที่สร้างความเสียหายถึงขั้นต้องเตรียมการสำรองการขาดทุนไว้ 3,000 ล้านบาท ส่วนจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานหรือไม่นั้นต้องรอดูอีกครั้ง หากนับถึงการขยายเวลาครั้งที่ 2 เราแจ้งยอดให้สำนักงานไปที่ 1,673 ล้านบาท ส่วนการต่อสัญญาครั้งที่ 3 จะเรียกอีกเท่าไรจะสรุปได้ในเดือนเมษายนนี้ เมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสร็จก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่กังวลคือ การทดสอบไฟที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ คิดเป็นการใช้ไฟ 2 อำเภอพร้อมกัน ค่าขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อทดลองจะตกอยู่ที่ 30 ล้านบาท" นายพีระกล่าว
          นายสรศักดิ์กล่าวว่า มีเวลาเหลือไม่ถึง 1 ปี ต้องย้ายไปรัฐสภาแห่งหมด มีความจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้งานอาคารมีความสมบูรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติจาก ครม. การวางระบบไอซีทีและโสตฯในอาคารต้องทำควบคู่กัน การทำภายหลังโดยต้องรื้อทุบจะทำให้เกิดความเสียหาย หากงบประมาณมาไม่ทันอาจต้องขอขยายเวลา ผู้รับจ้างจะตกลงหรือยกเลิกยังไม่รู้ ทางซิโน-ไทยฯเคยเรียกร้องสิทธิในการเรียกความเสียหายมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยืนยันไปว่าไม่จ่าย ที่ผ่านมาความล่าช้าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทางสำนักงาน ก็มีการตั้งกรรมการสอบไปบ้างตามที่ทราบกัน