ร้องนายกฯตั้งบ.ลูกทีโอที-แคท ดีอี ยันไม่ใช่แปรรูปเป็นเอกชน

สร.กสท ส่งหนังสือถึง "ประยุทธ์" ขอให้ระงับหรือชะลอการโอนทรัพย์สินที่เป็นโครงข่ายหลักของ ทีโอที และ แคท แจงขัดต่อกฎหมายและมติ ครม. ด้านปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ แจงปรับโครงสร้าง คือ ทางรอด ย้ำมิใช่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทเอกชน และไม่ใช่คู่แข่งของบริษัทแม่
          นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ สร.กสท เปิดเผยว่า ขณะนี้ สร.กสท ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เพื่อขอคัดค้านจัดตั้ง บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลอินเตอร์ เน็ตฯ (NGDC Co) และ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติฯ (NBN Co) และขอให้พิจารณาตรวจสอบ เพื่อระงับหรือชะลอการโอนทรัพย์สินที่เป็นโครงข่ายหลัก ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินการขัดต่อกฎหมายและขัดต่อ มติ ครม.
          เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  คือ ต้องให้มีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท มีหน้าที่เสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัทที่จัดตั้งโดยการเปลี่ยนแปลงทุนเป็นหุ้นของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทนั้น ตามหลักการและแนวทางที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติมาตรา 13 และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกำหนดประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่การจัดตั้งบริษัทลูกดังกล่าว มิได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
          อีกทั้งทรัพย์สินโครงข่ายโทรคมนาคมของ ทีโอที และ แคท เกิดจากงบประมาณของแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 ดังนั้นหากจะมีการโอนทรัพย์สิน ให้กับบริษัทลูก ต้องมีกฎหมายรองรับ เช่นเดียวกับ แคท ตอนแปลงสภาพ
          ด้านนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยถึงการจัดตั้ง NBN Co NGDCCo เป็นการปรับโครงสร้างของ ทีโอที และ แคท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญตามแผนแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ โดยบริษัท NBN และ NGDC ยังเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นบริษัทลูกของทั้ง ทีโอที และ แคท จึงมิใช่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทเอกชน และไม่ใช่คู่แข่งของบริษัทแม่
          "ในอดีตทั้งทีโอที และ แคท มีรายได้หลักมาจากส่วนแบ่งค่าสัมปทาน จากผู้ให้บริการโทรคมนาคม แต่ปัจจุบัน สัญญาเหล่านี้เริ่มสิ้นสุดไปแล้ว โดยเปลี่ยนไปเป็นใบอนุญาตจาก กสทช. รายได้ส่วนนี้ของ ทีโอที และ กสท จึงหายไป ส่วนรายได้จากการให้บริการอื่นๆ เช่น โทรศัพท์บ้าน ตลาดก็ลดลงมาก ส่วนบริการโทรศัพท์มือถือ บริการอินเตอร์เน็ต บริการดาต้า เซ็นเตอร์ ก็มีการแข่งขันสูงมากกับภาคเอกชน จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเพื่อให้สามารถแข่งขันได้" นางสาวอัจฉรินทร์กล่าว
          รายได้ส่วนใหญ่มาจากสัมปทาน เมื่อสัมปทานสิ้นสุดต้องปรับโครงสร้างให้แข่งขันได้