เปิดโผ5หุ้นปันผลดี ราคาเด้งเร็วหลังXD SCC-ADVANC-BANPU-MINT-ATP30 พื้นฐานปึ้ก

เปิดโผ 5 หุ้นปันผลดี-ราคาเด้งเร็ว กลุ่มบลูชิพ “SCC-ADVANC-BANPU-MINT” เตรียมแขวน XD ต้นเม.ย.นี้ การันตีพื้นฐานแข็งแกร่ง ฟาก ATP30 โดดเด่นสุด mai
          จากการสำรวจกลุ่มหุ้นที่มีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อไม่มีสิทธิได้ปันผล) ในช่วงเดือนเม.ย.นี้ และมีโอกาสทำราคาเด้งเร็วหลังพ้นขึ้น XD พบว่า มีอยู่ทั้งหมด 5 หลักทรัพย์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มหุ้นบลูชิพที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 4 หลักทรัพย์ และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 1 หลักทรัพย์
          โดยหุ้นใน SET ที่ราคาเด้งเร็ว ได้แก่ 1.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ล่าสุดมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ภายในวันที่ 4 เม.ย. 2561 จ่ายเงินปันผล 10.50 บาท จากงวดดำเนินงานครึ่งหลังปี 2560 สำหรับความเคลื่อนไหวราคาหุ้น SCC หลังจ่ายปันผล 2 ครั้งล่าสุด คือ ปันผลครึ่งหลังปี 2559 หุ้นละ 10.50 บาท ทำราคาปิดก่อนขึ้น XD วันที่ 4 เม.ย. 2560 ที่ระดับ 542 บาท และ ราคาหุ้น SCC กลับมาเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วง XD ที่ระดับ 550 บาท ในวันที่ 7 เม.ย. 2560
          ส่วนการจ่ายปันผลงวดครึ่งแรกปี 2560 หุ้นละ 8.50 บาท ทำราคาปิดก่อนขึ้น XD วันที่ 7 ส.ค. 2560 ที่ระดับ 496 บาท และกลับมาเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วง XD ที่ระดับ 506 บาท ในวันที่ 29 ส.ค. 2560
          2.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ล่าสุดมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ภายในวันที่ 5 เม.ย. 2561 จ่ายเงินปันผล 3.57 บาท จากงวดดำเนินงานครึ่งหลังปี 2560 ซึ่งความเคลื่อนไหวราคาหุ้นหลังจ่ายปันผล 2 ครั้งล่าสุด คือ งวดปันผลครึ่งหลังปี 2559 หุ้นละ 4.29 บาท ทำราคาปิดก่อนขึ้น XD วันที่ 5 เม.ย. 2560 ที่ระดับ 174 บาท และราคาหุ้น ADVANC กลับมาเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วง XD ที่ระดับ 176 บาท ในช่วงวันที่ 12 เม.ย. 2560
          ขณะที่การจ่ายปันผลงวดครึ่งแรกปี 2560 หุ้นละ 3.51 บาท ทำราคาปิดก่อนขึ้น XD วันที่ 7 ส.ค. 2560 ที่ระดับ 188 บาท และกลับมาเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วง XD ที่ระดับ 190.50 บาท ในวันที่ 29  ส.ค. 2560
          3.บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ล่าสุดมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2561 จ่ายเงินปันผล 0.35 บาท จากงวดดำเนินงานครึ่งหลังปี 2560 และกำไรสะสม สำหรับความเคลื่อนไหวราคาหุ้น หลังจ่ายปันผล 2 ครั้งล่าสุด คือ ปันผลครึ่งหลังปี 2559 หุ้นละ 0.25 บาท ทำราคาปิดก่อนขึ้น XD วันที่ 10 เม.ย. 2560 ที่ระดับ 20.60 บาท และราคาหุ้น BANPU กลับมาเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วง XD ที่ระดับ 21.10 บาท ในช่วงวันที่ 11 เม.ย. 2560
          ส่วนการจ่ายปันผลงวดครึ่งแรกปี 2560 และกำไรสะสม หุ้นละ 0.30 บาท ทำราคาปิดก่อนขึ้น XD วันที่ 12 ก.ย. 2560 ที่ระดับ 17.50 บาท และกลับมาเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วง XD ที่ระดับ 17.80 บาท ในวันที่ 25 ก.ย. 2560
          4.บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ล่าสุดมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2561 จ่ายเงินปันผล 0.40 บาท จากงวดดำเนินงานปี 2560 ซึ่งความเคลื่อนไหวราคาหุ้นหลังจ่ายปันผล 2 ครั้งล่าสุด คือ งวดปันผลปี 2558 หุ้นละ 0.35 บาท ทำราคาปิดก่อนขึ้น XD วันที่ 8 เม.ย. 2559 ที่ระดับ 36.75 บาท และราคาหุ้น MINT กลับมาเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วง XD ที่ระดับ 38.25 บาท ในช่วงวันที่ 12 เม.ย. 2559
          ส่วนการจ่ายปันผลงวดปี 2559 หุ้นละ 0.35 บาท ทำราคาปิดก่อนขึ้น XD วันที่ 10 เม.ย. 2560 ที่ระดับ 37.50 บาท และกลับมาเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วง XD ที่ระดับ 37.75 บาท ในวันที่ 26 เม.ย. 2560
          5.บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30  ล่าสุดมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ภายในวันที่ 11 เม.ย. 2561 จ่ายเงินปันผล 0.03 บาท จากงวดดำเนินงานปี 2560 ซึ่งความเคลื่อนไหวราคาหุ้นหลังจ่ายปันผล 2 ครั้งล่าสุด คือ งวดปันผลปี 2558 หุ้นละ 0.022 บาท ทำราคาปิดก่อนขึ้น XD วันที่ 12 เม.ย. 2559 ที่ระดับ 1.26 บาท และราคาหุ้น ATP30 กลับมาเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วง XD ที่ระดับ1.34 บาท ในช่วงวันที่ 26 เม.ย. 2559 ส่วนการจ่ายปันผลงวดปี 2559 ได้จ่ายเงินสด 0.01348 บาท และหุ้นปันผลอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทำราคาปิดก่อนขึ้น XD วันที่ 11 เม.ย. 2560 ที่ระดับ 1.99 บาท และกลับมาเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วง XD ที่ระดับ 2.10 บาท ในวันที่ 12 เม.ย. 2560