กสทช.สุดทน!จ่อถก "ประจิน" เร็วๆนี้ แก้ปมเน็ตชายขอบ "ทีโอที" สุดอืด ประชาชนเสียโอกาสใช้บริการ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เปิดเผยว่าเร็วๆนี้ จะหารือกับพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)กรณีบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)ไม่สามารถส่งมอบงานโครงการจัดให้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านหรือเน็ตชายขอบได้ตามสัญญา ขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นที่ชนะประมูลเช่นกันส่งมอบงานได้ตามกำหนด ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับกสทช.และประชาชนในพื้นที่เสียโอกาสใช้บริการอินเตอร์เน็ตบริการโทรคมนาคมอื่นๆ จึงต้องหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน
          สำหรับโครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้านตามสัญญานั้นทีโอทีจะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการไวไฟฟรี 1,706 หมู่บ้าน,ศูนย์ดิจิทัลชุมชน(Uso Net)391แห่งและติดตั้งสัญญาณมือถือ 591 หมู่บ้านซึ่งต้องทยอยส่งมอบตามงวดสัญญา แต่จนถึงขณะนี้ทีโอทียังไม่ได้ดำเนินการใดๆแต่กลับทำหนังสือถึง กสทช.เพื่อขอเปลี่ยนคุณสมบัติของอุปกรณ์อีกซึ่ง กสทช.ไม่สามารถอนุมัติได้เพราะเป็นการแก้ไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว
          ขณะที่เอกชนคู่สัญญารายอื่นๆ เช่น บริษัทอินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน)โดยตามสัญญาต้องติดตั้งจุดให้บริการไวไฟ 641 หมู่บ้าน ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 385 หมู่บ้าน,ศูนย์ Uso net 166 แห่งดำเนินการแล้ว 82 แห่ง ส่วนบริษัททรูอินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัญญาต้องติดตั้งจุดให้บริการไวไฟ 802 หมู่บ้านขณะนี้ติดตั้งแล้ว 567 หมู่บ้าน,ศูนย์ Uso Net 206 แห่งดำเนินการไปแล้ว 105 แห่ง ดังนั้นจะเห็นว่าเอกชนรายอื่นได้ติดตั้งจุดให้บริการไวไฟตามสัญญา แต่เหตุใดทีโอทีดำเนินการไม่ได้และยังจะขอแก้ไขสัญญาอีก
          "ผมไม่เข้าใจว่าทำไมทีโอทีถึงไม่ทำตามสัญญา และยังมาขอเปลี่ยนแปลงสัญญาอีกแต่ทำไมผู้ประกอบการรายอื่นที่เป็นคู่สัญญากับ กสทช.ดำเนินการได้เพราะพื้นที่ติดตั้ง 3,920 หมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่ไม่มีบริการโทรคมนาคมอยู่แล้วหากติดล่าช้าไปประชาชนไม่ได้ใช้บริการโทรคมนาคม จึงอยากร้องขอให้รัฐบาลในฐานะกำกับดูแลทีโอทีช่วยแก้ปัญหาด้วย เพราะกสทช.ทำได้อย่างเดียวคือสั่งปรับ เนื่องจากไม่ส่งมอบงาน ซึ่งไม่ใช่ทางออกของปัญหาและภายในเดือน ก.ย.61 คู่สัญญาทุกรายต้องส่งมอบงานอย่างครบถ้วน หากรายใดล่าช้าต้องถูกปรับตามสัญญา".