เปิดโผกองทุนหุ้นพอร์ตสวย ผลตอบแทนระยะสั้นโดดเด่น

 เปิด 5 อันดับกองทุนหุ้นผลงานเยี่ยม สร้างผลตอบแทนระยะสั้นสูงสุด กองทุนเปิด CIMB-PRINCIPAL EPIF นำโด่ง ย้อนหลัง 1 ปี ยิลด์เด้ง 34.65% ส่องพอร์ตพบลงทุนหุ้นบิ๊กแคปเป็นหลัก กระจุกในกลุ่มพลังงานกลุ่ม PTT มายกแผง
          ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า จากการสำรวจข้อมูลจากเว็บไซต์ wealthmagik พบการจัดอันดับกองทุนรวมตราสารทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น โดย 5 อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารทุน ที่มีผลตอบแทนระยะสั้นสูงสุด ประกอบด้วย อันดับ 1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (CIMB-PRINCIPAL EPIF) ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ระดับ 34.65% โดยกองทุนได้เข้าลงทุนในหลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  PTT 32.15% PTTEP 11.16% PTTGC 5.77% TOP 5.65% และ EA 5.23% ส่วนผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 17.80%
          ส่วนอันดับ 2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) หรือ SCBENERGY ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 33.47% สำหรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  PTT 37.15%  PTTEP 12.03% TOP 5.66% EA 4.52% และ GLOW 4.04% ส่วนผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 14.93%
          ยิลด์ดีทั้งระยะสั้นและยาว
          อันดับ 3 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน (K-ENERGY) ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 33.17% ลงทุนในหลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก คือ PTT 35.05% PTTEP 11.83% EA 6.33% TOP 5.25% และ BBL 4.5% โดยผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 13.82% สำหรับอันดับที่ 4 ของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีผลตอบแทนระยะสั้นสูงสุด คือ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 25.81% หลักทรัพย์ที่เข้าลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ TCAP 7.47% BANPU 7.29% DTAC 6.42% BCP 6.21% และ PTTEP 5.88% ส่วนผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 17.47%
          ขณะที่อันดับ 5 คือ กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นซีแอลเอ็มวีที ชนิดสะสมมูลค่า (KT-CLMVT-A) ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 25.76% สำหรับหลักทรัพย์ที่เข้าลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกนั้นมีทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ โดยมีการลงทุนใน PTT 4.94% ของพอร์ต สำหรับผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน อยู่ที่ 10.18%