จับตาแกร๊บรุกบริการ การเงินอาเซียน

 จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์
          Grab รุกบริการ การเงินอาเซียนตั้งเป้า 5 ล้านราย
          ในยุคดิจิทัล เราจะได้เห็นธุรกิจมีพรมแดนน้อยลง ไม่ใช่แค่พรมแดนระหว่างประเทศ แม้แต่ในตัวธุรกิจเองก็เกิดรูปแบบการทำธุรกิจข้ามสายพันธุ์มากขึ้น
          หนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มีผู้ข้ามสายพันธุ์มาทำมากก็คือการให้บริการทางการเงิน ซึ่งผู้บริโภคควรจะทราบข่าวคราวเหล่านี้ไว้ เพราะอาจมีประโยชน์ในการใช้เป็นช่องทางเข้าถึงบริการทางการเงินหรือสร้างความมั่งคั่งในอนาคตได้
          ตัวอย่าง คือ แอนโทนี ทัน ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มแกร๊บ ประกาศในงานมันนี่ เอเชีย ที่ประเทศสิงคโปร์ว่า แกร๊บมีเป้าหมายเป็นแพลตฟอร์มที่มีความอัศจรรย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่าสุดมีแผนทำให้คนเข้าถึงบริการทางการเงินได้ทั่วถึงขึ้นผ่านการใช้ระบบเศรษฐกิจ (อีโค ซิสเทม) บนแพลตฟอร์มของแกร๊บ โดยที่แกร๊บจะร่วมมือกับพันธมิตรที่ดีที่สุด เพื่อให้สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ตรงใจ
          ทั้งนี้ เบื้องต้นแกร๊บวางเป้าหมายไว้ว่าจากแผนนี้จะดึงผู้ประกอบการ มาอยู่บนแพลตฟอร์มได้ 100 ล้านราย ในปี 2563 ทำให้คนกลุ่มนี้ที่ไม่เคยเข้าถึงบริการทางการเงินได้เข้าถึง ส่วนปีนี้มีเป้าหมายดึงเข้ามาได้มากกว่า 5 ล้านราย โดยอาศัยจุดแข็งการเป็นแพลตฟอร์มที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในอาเซียน
          เจสัน ทอมสัน กรรมการผู้จัดการ แกร๊บเพย์ อธิบายเพิ่มเติมว่า แกร๊บได้เปิดตัวทำธุรกิจแกร๊บ ไฟแนนเชียล ให้บริการทางการเงินอย่างเป็นทางการ บริการในกลุ่มนี้จะครอบคลุม 4 ด้าน คือ การชำระเงิน การให้รางวัลและโปรแกรมสร้างความจงรักภักดี เครือข่ายตัวแทน (เอเย่นต์ เน็ตเวิร์ก) และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
          สำหรับด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน แกร๊บได้ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกับเครดิต ไซซั่น ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินในญี่ปุ่น โดยจะขยายธุรกิจให้ สินเชื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยจะใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) ประเมินเครดิต เช่น ฐานข้อมูลรายได้ผู้ขับรถที่อยู่ในระบบของแกร๊บ การจ่ายเงินของ ผู้ใช้งานแกร๊บ ข้อมูลบนสังคมออนไลน์ และระบบการวัดผลทางไกล (เทเลเมทริก) เป็นต้น นอกจากนี้จะร่วมมือกับชับบ์ บริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ ให้บริการด้านประกันด้วยเช่นกัน
          นี่คือหนึ่งในตัวอย่างของผู้ประกอบการนอกธุรกิจการเงิน และนอกประเทศ ที่ประกาศเข้าเชื่อมต่อให้บริการทางการเงินแล้ว แม้วันนี้จะยังไม่เกิดขึ้นในไทย แต่ก็มีโอกาสเข้ามาสร้างสีสัน และทำให้คนไทยได้สัมผัสบริการทางการเงินได้ ในอนาคต