ฟ้องศาลขอคุ้มครองแยกสมบัติ"TOT-CAT"

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ "ทีโอที และ แคท" เดินหน้าคัดค้านแยกโครงข่ายทรัพย์สินเพื่อจัดตั้ง "NGDC Co และ NBN Co" ยื่นหนังสือถึงศาลปกครองกลางขอคุ้มครองชั่วคราว
          นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ สร.กสท เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ทางสร.กสทได้ยื่นเอกสารต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอไตร่สวนฉุกเฉิน และคุ้มครองชั่วคราว กรณีโอนทรัพย์สินของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปให้บริษัท โครงข่ายบรอด แบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co) และ บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co)
          ขณะที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงการณ์ "TOT สู้เพื่อชาติ" ในตอนหนึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ให้มีคำสั่ง ยกเลิก หรือเพิกถอนการจัดตั้งบริษัท NBN และบริษัท NGDC ขอให้มี คำสั่ง ระงับ หรือ ยกเลิก การแยก และ/หรือ การโอนทรัพย์สิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของรัฐวิสาหกิจ และ ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร บมจ.ทีโอที และผู้บริหาร บริษัท NBN ว่าเข้าลักษณะการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ/หรือ เข้าลักษณะการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157