สหภาพทีโอทีฟ้องแหลก"ดีอี" บีบตั้งบริษัทลูกลอยแพแถมยังมองหาอนาคตไม่เจอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) คณะรัฐมนตรี (ครม.)ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนการจัดตั้ง บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (เอ็นบีเอ็น) กับ บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำกัด (เอ็นจีดีซี) รวมทั้งขอให้มีคำสั่งห้ามโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินไปให้แก่บริษัททั้งสอง
          โดยนายพงศ์ฐิติ กล่าวว่า ตามที่ ครม.และกระทรวงดีอี เร่งรัดให้ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว พร้อมยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับให้โอนโครงข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. เพื่อให้เอ็นบีเอ็นดำเนินการธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.61 เป็นต้นไปนั้น เป็นการดำเนินการ โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีกฎหมายใดรองรับ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ทำการ เพื่อใช้ประกอบกิจการโทรศัพท์นั้นเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
          "2 บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่เป็นนิติบุคคล แต่ทรัพย์สินที่จะโอนไปนั้นเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินจึงไม่สามารถโอนไปเป็นของ 2 บริษัท ได้และการโอนทรัพย์สินดังกล่าวก็ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งที่โครงข่ายคมนาคมก็เป็นทรัพย์สินที่ไม่ต่างจากท่อก๊าซ บริษัท ปตท. และ ระบบสายส่งของ 3 การไฟฟ้าคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ไม่สามารถโอนได้แล้วเหตุใดโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นสมบัติของแผ่นดินจึงจะโอนย้ายไปยังบริษัทลูกที่เป็นเอกชน.
--จบ--