เลิก"เอ็มโออีเน็ต"ประหยัด3พันล้าน

กรุงเทพธุรกิจวานนี้ (12 มี.ค.)นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ (รมว.) เปิดเผยความคืบหน้า การปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในสถานศึกษา และยกเลิกการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย MOEnet ว่า ศธ.ได้ยกเลิกการใช้เครือข่าย MOENet ตั้งแต่เดือนม.ค.2561 โดยให้ใช้เครือข่าย UniNet สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเลือกใช้บริการเครือข่ายจาก ผู้ให้บริการเอกชนในพื้นที่ที่ดีที่สุดแทน ตามนโยบายดำเนินการโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง "Hight Speed Internet" เพื่อเป็นของขวัญให้โรงเรียนทั่วประเทศในปี 2561 ได้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในการสอนได้มีประสิทธิภาพ จากการสำรวจล่าสุดพบว่า ประหยัดงบประมาณในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ได้ถึง ปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท
          ส่วนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30,000 กว่าโรงเรียน เหลืออีกเพียง 300 กว่าโรงเรียนหรือไม่ถึง 1% เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)ช่วยวางสายไฟเบอร์ออฟติกขยายไปถึงโรงเรียนในพื้นที่ได้มีอินเทอร์เน็ตใช้ คาดว่าภายในปี 2561 โรงเรียนทั่วประเทศจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
          สำหรับการตรวจสอบการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ MOENet ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี นายสมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet สกอ.เป็นประธาน โดย จะเน้นที่ประเด็นไม่มีสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง มีการส่งมอบและตรวจรับ และ ผู้ที่มีอำนาจในการเจรจาต่อรองราคาไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบภายใน ทั้งเอกสารต่างๆ ควบคู่
          "ส่วนที่มีบริษัทแห่งหนึ่งมาทวงเงินค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตระบบ MOENet จำนวน 60 ล้านบาทได้มอบหมายให้ปลัด ศธ. ไปตรวจสอบ ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนก่อนรวมถึงให้ตรวจสอบย้อนไปในอดีต เรียกใบเสร็จและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็น 10 ปี ทำไมจ่ายแพงแต่อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ " นพ.ธีระเกียรติ กล่าว
          นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัด ศธ. กล่าวว่า เครือข่าย MOENet ศธ. เช่าบริการจากเอกชน ทั้งบริษัท ทีโอที จำกัด บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited)และบริษัท Samart ซึ่งมีทั้งจานดาวเทียมและการเช่าสายสัญญาณ ต่อมา ศธ.มีนโยบายให้โรงเรียนเลือกใช้เครือข่าย ที่ดีที่สุด ขณะนี้แต่ละหน่วยงานประหยัดงบได้จำนวนมาก เช่น สพฐ. ประหยัดมากที่สุดจากเดิมปีละ 2,000 กว่าล้านบาทเหลือเพียง 300 กว่าล้านบาทต่อปี สำนักงานปลัดศธ. ประหยัดปีละประมาณ 200-300 ล้านบาทต่อปี จากเดิมที่ใช้งบถึงกว่า 1,000 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยังไม่ได้รายงาน