โครงการ"บิ๊กดาต้า"ภาครัฐอืดหลายหน่วยงานหวั่นข้อมูลภายในรั่วไหล

 นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สรอ. เปิดเผยถึงโครงการ บิ๊กดาต้า (Big Data) ภาครัฐว่า ปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้ Big Data หน่วยงานยังไม่คืบหน้านั้น มีปัจจัยหลักๆ มาจากการไม่ได้รับความร่วมมือจากแต่ละหน่วยงาน ของแต่ละกระทรวง และมีความกังวลว่า ข้อมูลที่จัดทำไว้ไม่พร้อม ไม่เพียงพอ รวมไปถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินการของกระทรวงเจ้าภาพในโครงการ ตลอดจนข้อมูลภายในจะรั่วไหลออกมา
          ดังนั้นการผลักดันเรื่องบิ๊กดาต้าให้บรรลุเป้าหมาย แต่ละหน่วยงานปรับเปลี่ยนความคิดที่จะช่วยให้การผลักดันและบรรลุเป้าหมาย ขณะเดียวกัน สิ่งที่ต้องดำเนินการของแต่ละหน่วยงานคือต้องมีการจัดการป้องกันไม่ให้เกิดรั่วไหลข้อมูล ซึ่งไม่ใช่ใครก็เข้าถึงข้อมูลในองค์กรได้
          ส่วน ดาต้า เซ็นเตอร์กลางภาครัฐนั้น ก็มี ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการเลือกใช้บริการ เครือข่ายนั้นอยู่ระหว่างการกำหนดว่าจะใช้ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT หรือ บมจ. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ INET
          แหล่งข่าวจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ดีอี) เปิดเผยว่า จากนโยบาย Digital Economy ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้เป็นสารสนเทศในการทำงานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นจึงมีการพัฒนา ให้เกิดการใช้ข้อมูลมหาศาล หรือ Big Data ของ ภาครัฐ จะนำไปสู่การบูรณาการด้านโครงสร้างข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์หาคุณค่าจากข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสม และส่งเสริม ให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลของภาครัฐให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานราชการของไทยเริ่มเข้าสู่การใช้เทคโนโลยี Big Data แล้ว