กสทช.พัฒนาWiFiiD ยืนยันตัวตนใช้เน็ตรัฐ

กสทช. คลอด WiFiiD เชื่อมระบบตรวจสอบสิทธิบนโครงการเน็ตประชารัฐ คาดภายใน 3 เดือน สร้างระบบนิเวศ-เข้มความปลอดภัยในเน็ตฟรีประชารัฐ
          นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เตรียมพัฒนาโครงการ WiFiiD ที่จะทำควบคู่ไปกับโครงการเน็ตประชารัฐ โดยสำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เรื่องการดำเนินการเชื่อมโยงระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) กับโครงการเน็ตประชารัฐและการกำหนดชื่อ SSID สำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Fee WiFi)
          อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่เน็ตชายขอบนั้น สำนักงาน กสทช.อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการลงทะเบียนและการแสดงตัวตนของผู้ที่จะเข้าใช้งานฟรีไวไฟ ของโครงการดังกล่าว โดยหากการดำเนินการแล้วเสร็จ สำนักงาน กสทช.จะประสานกระทรวงดีอีเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานอีกครั้ง
          เบื้องต้นโครงการดังกล่าวจะป็นการสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยในการเข้าใช้ wifi สาธารณะ โดยระบบดังกล่าวจะเป็นการนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียน ซึ่งการใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนสามารถปลอมและแอบอ้างได้ ทางสำนักงาน กสทช.จะเปลี่ยนเป็นการใช้เลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนทุกเลขหมายแทน โดยหากระบบตรวจสอบว่าใช่เลขหมายนั้นหรือไม่ หากเลขหมายนั้นปลอมการใช้งานก็จะไม่สามารถเข้าใช้ฟรีไวไฟได้
          อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช.พัฒนาระบบดังกล่าวมาเป็นเวลากว่า 1 ปี เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยไปพร้อม ๆ กับการขยายพื้นที่การให้บริการอินเทอร์เน็ตไปยังต่างจังหวัดให้มากขึ้น ซึ่งสำนักงาน กสทช.กำลังดำเนินการต้นแบบอยู่คาดว่าภายใน 2-3 เดือนจะแล้วเสร็จ ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดำเนินการลงทุนทั้งหมด.