"เน็ตชายขอบ"ส่อเค้ายืดอีก"ทีโอที"อืด-ซุ่มขอแก้สัญญา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม แหล่งข่าวจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า โครงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน หรือ "เน็ตชายขอบ" ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วงเงิน 13,000 ล้านบาท ที่เดิมตั้งเป้าว่าจะเปิดให้บริการกลางปี 2561 แต่ขณะนี้เกิดความล่าช้าอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ 3 สัญญานั้นล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งตามสัญญาแล้วจะต้องส่งมอบงานงวดแรกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ
          แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะให้กระทรวงดีอีอนุมัติปรับเปลี่ยนสัญญา ที่เดิมกำหนดให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมภายในประเทศเพื่อให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยให้เปลี่ยนเป็นการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากต่างประเทศเข้ามาให้บริการแทน โดยอ้างว่ามีการหารือในหลักการกับกระทรวงดีอีแล้ว และอยู่ระหว่างการยกร่างระเบียบรองรับ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง 1-2 เดือนนี้
          "หากมีการเปลี่ยนสัญญาดังกล่าว ถือว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการของไทยที่จะต้องมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการไทยสูงกว่าต่างชาติเกือบ 20% เรื่องนี่เป็นปัญหาทางกฎหมายที่อาจมีการฟ้องร้องกันได้ และจะยิ่งทำให้โครงการเน็ตชายขอบของทีโอทียิ่งล่าช้าออกไปอีก" แหล่งข่าวกล่าว