ดีป้าจีบเอกชนกิมจิลงทุนในดิจิทัลพาร์ค หวังช่วยบ่มเพาะสตาร์ตอัพให้แข็งแกร่ง

นายรัฐศาสตร กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยระหว่างการพานักศึกษาหลักสูตรดิจิทัลซีอีโอ (Digital CEO) รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ว่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหน่วยงานผ่านการถอดแบบเรียนรู้ และวิเคราะห์กรณีศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ที่มีบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเกาหลี เช่น National IT Industry Promotion Agency : NIPA หน่วยงานหลักภาครัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเกาหลีใต้ และ Gyeonggi Center for Creative Economy & Innovation Center : GCCEI องค์กรอิสระที่ได้รับทุนจากรัฐบาลในการบ่มเพาะสตาร์ตอัพให้เติบโตเข้าสู่ตลาดทั้งในและนอกประเทศได้ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงานของ Digital Pavilion ซึ่งรับจัดแสดงนวัตกรรมดิจิทัลให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี, สตาร์ตอัพ ด้วย
          นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการดีป้า กล่าวว่า ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท เคที เทเลคอม จำกัด ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของเกาหลีใต้ ที่มีนักวิจัยราว 600 คน พร้อมกับหารือกับผู้บริหารเคที เทเลคอมด้วย เพื่อชักชวนให้เข้าไปลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ดิจิทัล ไทยแลนด์ พาร์ค ตั้งอยู่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งนักลงทุนเกาหลีให้ความสนใจพร้อมจะพัฒนาความร่วมมือทั้งด้านการพัฒนานวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) รวมถึงความร่วมมือเกี่ยวกับ Internet of things : IOT (อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง) ด้วย.