"การขาย DIF ช่วยหนุนให้มีกำไร"

 ที่มา : บล.เคจีไอ(ประเทศไทย)
          บริษัทหลักทรัพย์(บล.)เคจีไอ(ประเทศไทย) วิเคราะห์หุ้นบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น TRUE พลิกมีกำไรสุทธิ 5.4 พันล้านบาท ใน 4Q60 จากขาดทุนสุทธิ 691 ล้านบาท ใน 3Q60 และขาดทุนสุทธิ 2.4 พันล้านบาท ใน 4Q59 อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิใน 4Q60 ก็ยังต่ำกว่า ที่ตลาดคาด 12% โดยในปี 2560 TRUE พลิกมามีกำไรสุทธิ 2.3 พันล้านบาท จากขาดทุนสุทธิ 2.8 พันล้านบาท ในปี 2559 บริษัท ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.031 บาท/หุ้น สำหรับงวดปี 2560 (กำหนดขึ้น XD วันที่ 14 มีนาคม 2561)
          ประเด็นที่น่าสนใจใน 4Q60 คือ i) รายได้จากการขายและให้ บริการเพิ่ม 23% QoQ เป็น 4.1 หมื่นล้านบาท แม้รายได้จากการให้ บริการทรงตัว QoQ อยู่ที่ 2.95 หมื่นล้านบาท แต่ยอดขายสินค้าพุ่งขึ้น ถึง 201% QoQ เป็น 1.13 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีการขายสินทรัพย์ ออกไปให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล (DIF BK/DIF TB) ii) อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มจาก 25.4% ใน 3Q60 เป็น 36.4% และ iii) ค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้น 12%QoQ เมื่อเทียบ YoY กำไรที่ เพิ่มขึ้นใน 4Q60 มาจากผลของการขายสินทรัพย์ให้กับ DIF ซึ่งหาก ไม่รวมผลของ DIF ผลการดำเนินงานปกติใน 4Q60 จะยังขาดทุน 1.1 พันล้านบาท แย่กว่าที่ขาดทุน 691 ล้านบาท ใน 3Q60 แต่ดีขึ้น จากที่ขาดทุน 2.4 พันล้านบาท ใน 4Q59 ทำให้ผลการดำเนินงาน รวมทั้งปี 2560 (ไม่รวมผลของ DIF) จะยังคงขาดทุน 4.2 พันล้านบาท แย่กว่าที่ขาดทุน 2.8 พันล้านบาท ในปี 2559
          เมื่อพิจารณาแยกรายธุรกิจ เราพบว่ากำไรก่อนภาษีของธุรกิจ มือถือในปี 2560 (True Move H) อยู่ที่ 5.2 พันล้านบาท (รวม ผลบวกสุทธิประมาณ 6.5 พันล้านบาท จากการขายสินทรัพย์ไปให้ DIF แล้ว) ดีขึ้นจาก 231 ล้านบาท ในปี 2559 ทั้งนี้ True Move H มีผู้ใช้ บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.7 ล้านคน ในปี 2560 ส่งผลให้ยอดผู้ใช้บริการ รวมเมื่อสิ้นปี 2560 เพิ่มเป็น 27.2 ล้านคน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด ที่ 30% อยู่ในลำดับที่สองของผู้ประกอบการสามเจ้าใหญ่ธุรกิจโทรศัพท์ สำหรับธุรกิจโทรศัพท์บ้าน และอินเตอร์เนต (True Online) ยังมี กำไรก่อนภาษี 1.4 พันล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจทีวีแบบตอบรับเป็นสมาชิก (True Vision) ยังขาดทุนก่อนภาษีอยู่ที่ประมาณ 3 พันล้านบาท
          ถึงแม้เราจะมองว่าบริษัทจะยังคงมีผลขาดทุนปกติต่อไปในปี 2561 แต่คิดว่ามูลค่าการขาดทุนน่าจะลดลงเนื่องจากคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทจะยังคงเดินหน้าขายสินทรัพย์ออกไปให้ DIF อีก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีกับ TRUE มากกว่าการขายลอตแรกในปี ที่แล้ว ตามจำนวนเสาสัญญาณ และระบบใยแก้วนำแสงที่จะขายออก เราคิดว่าน่าจะต้องปรับประมาณการกำไรปี 2561 เพื่อรวมผลประกอบการ ปี 2560 และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการขายสินทรัพย์ให้ DIF เพิ่มอีกในปี 2561 เข้าไว้ในประมาณการของเรา
          เรากำลังอยู่ระหว่างการทบทวนราคาเป้าหมายและคำแนะนำ สำหรับ TRUE โดยมีปัจจัยเสี่ยงกรณีที่ต้นทุนสูงเกินคาด และรายได้ ต่ำกว่าที่คาดไว้