กสทช.จ่อพัฒนา WiFiiD

นายก่อกิจ ด่านวิชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ปฏิบัติการแทน เปิดเผยว่า สำนักงานกสทช.เตรียมพัฒนาโครงการ WiFiiD ที่จะทำควบคู่ไปกับโครงการเน็ตประชารัฐ โดยสำนักงานกสทช.ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เรื่องการดำเนินการเชื่อมโยงระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On)กับโครงการเน็ตประชารัฐ และการกำหนดชื่อ SSID สำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free WiFi)
                    ส่วนการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบนั้น สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการลงทะเบียน และการแสดงตัวตนของผู้ที่จะเข้าใช้งาน Free WiFi ของโครงการดังกล่าว โดยหากการดำเนินการแล้วเสร็จ สำนักงาน กสทช.จะประสานกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานอีกครั้ง
                    ทั้งนี้ ในเบื้องต้นโครงการดังกล่าวจะเป็นการสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยในการเข้าใช้ Free WiFi สาธารณะ ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นการนำเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แต่การใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนสามารถปลอมและแอบอ้างได้ ดังนั้นสำนักงาน กสทช.จะเปลี่ยนเป็นมาใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนทุกเลขหมายแทน โดยหากระบบตรวจสอบว่าใช่เลขหมายนั้นก็จะสามารถเข้าใช้ Free WiFi ได้ แต่หากตรวจสอบว่าเป็นเลขหมายปลอม ก็จะไม่สามารถเข้าใช้ Free WiFi ได้