สหภาพฯCATฟ้อง"ดีอี"เพื่อให้ยกเลิกตั้งบ.ลูก

นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2561 เวลา 11.30 น. ตนเองพร้อมทนายและตัวแทนพนักงาน CAT ได้เดินทางไปยังศาลปกครอง เพื่อยื่นคำฟ้องในฐานะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท โทรคมนาคม ต่อ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) คดีดำ ที่ 571/2561 เพื่อให้มีคำสั่ง 2 เรื่อง คือ 1. ยกเลิกหรือเพิกถอนการจัดตั้ง บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (NGDC Co.) และ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co.)  2.ระงับหรือยกเลิกการแยกหรือโอนทรัพยากรที่มีค่าของแคทไปให้บริษัทลูก NGDC Co. และมีคำสั่งระงับหรือยกเลิกการแยกหรือโอนทรัพยากรที่มีค่าของรัฐวิสาหกิจ กสท โทรคมนาคม ไปให้บริษัทลูก NBN Co. และมีคำสั่งระงับหรือยกเลิกการแยกหรือโอนทรัพยากรที่มีค่าของรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไปให้บริษัทลูก NBN Co.