"ดีอี"ทุม1.6พันล้านผุดสถาบันไอโอที ช่วย67ล้านคนไทยเปลี่ยนผ่านเทคโนฯ5จี

กระทรวงดีอีประกาศทุ่มงบ 1.6 พันล้าน ผุดสถาบันไอโอทีอินเตอร์เน็ตออฟติงส์แห่งแรกของเอเชีย เริ่มปีนี้จ้างออกแบบก่อสร้าง ถือเป็น 1 ใน 5 โครงการตามมติ ครม.ช่วยประชากรไทย 67 ล้านคนเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมเดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อ อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (ไอโอที) - Translating the Hype into Reality เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ เรื่องอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง หรืออินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (ไอโอที) ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ไอโอทีเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านให้ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล และจะทำให้ประชากรราว 67 ล้านคน ทั้งจากภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต และภาคการค้าและการบริการ ที่มีผลกระทบต่อจีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ของประเทศ นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไอโอทีจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์แก่ทุกคน
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีไอโอที ด้านการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อลดช่องว่าง และลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของประชาชน อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ โดยการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 24,700 หมู่บ้าน โดยคิดเป็น 40% และคาดว่าปีนี้จะแล้วเสร็จอีก 18,000 หมู่บ้าน
          นายพิเชฐกล่าวว่า ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ดีป้าดำเนินการก่อสร้างสถาบันไอโอที ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย เพื่อจะช่วยพัฒนาระบบไอโอทีที่เข้มแข็งแก่ประเทศ โดยคาดว่าในอีก 1-2 เดือนนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบ และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปีนี้ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 1,600 ล้านบาท เบื้องต้นจะใช้งบประมาณจำนวน 217 ล้านบาทในการออกแบบสถาบันให้แล้วเสร็จ และอีก 1,383 ล้านบาทเพื่อการดำเนินการจะใช้งบประมาณของปี 2562 และหากภาคเอกชนสนใจก็จะเปิดให้ร่วมลงทุนได้
          นายพิเชฐกล่าวว่า สำหรับงบประมาณปี 2560 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม วงเงินกว่า 2,254 ล้านบาท จะจัดสรรงบประมาณเพื่อผลักดัน 5 โครงการสำคัญตามเป้าหมาย ได้แก่ โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) วงเงินกว่า 788 ล้านบาท หรือโครงการสตาร์ตอีอีซี เพื่อสนับสนุนนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเอส-เคิร์ฟ ของประเทศ, ดิจิทัลสตาร์ตอัพ ใช้เงินงบประมาณ 414 ล้านบาท, โค้ชชิ่งเนชั่น 236 ล้านบาท, ไอโอที 217 ล้านบาท และเน็ตประชารัฐเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ 598 ล้านบาท
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไอโอทีถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากเทคโนโลยี 4จี สู่เทคโนโลยี 5จี เพื่อทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
--จบ--