ธุรกิจรัสเซียจ่อลงทุนพื้นที่อีอีซี โชว์ความก้าวหน้ามีเทคโนโลยีที่ไทยต้องการ

นักธุรกิจรัสเซีย 50 บริษัทเยือนไทยหาลู่ทางขยายการค้า การลงทุนลงพื้นที่จริงดูโครงการอีอีซี "สมคิด" เผยรัสเซียสนใจลงทุนเทคโนโลยี เห็นพ้องตั้งกองทุนสนับสนุนสตาร์ตอัพร่วมกันเตรียมยกคณะทีมเศรษฐกิจเยือนรัสเซียเดือน พ.ค.นี้ "พาณิชย์" สบช่องตั้งคณะทำงานร่วมเชื่อมโยงอีอีซีไทยกับโครงการพัฒนาของรัสเซีย ด้านแคทผนึกอีสวอเตอร์พัฒนาระบบน้ำในดิจิทัลพาร์ค
          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังหารือกับนายอเล็กเซย์ กรูซเดียฟ รมช.พัฒนาเศรษฐกิจ สหพันธรัฐรัสเซีย ว่า รัสเซียต้องการเดินหน้าการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับไทย ไม่ใช่แค่การค้าขายต่อกันเท่านั้นและต้องการใช้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ซึ่งก่อนหน้านี้นายอเล็กเซย์ กรูซเดียฟ ได้หารือกับนายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม และนำคณะลงพื้นที่ดูโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  โดยระบุว่าสนใจที่จะมาลงทุนด้านเทคโนโลยีในเมืองนวัตกรรม เนื่องจากรัสเซียมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านที่ประเทศไทยต้องการ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคหุ่นยนต์โรโบติก นอกจากนี้ ยังได้หารือกันถึงการตั้งกองทุนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสตาร์ตอัพร่วมกัน
          ขณะเดียวกันทางรัสเซียยังต้องการให้คณะของไทยเดินทางไปเยือนรัสเซียในช่วงเดือน พ.ค.นี้ จึงได้มอบหมายให้นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการไปเยือนครั้งนี้ ซึ่งจะมี 4 กระทรวงสำคัญ ร่วมคณะด้วย ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และคาดหวังว่าการไปเยือนครั้งนี้จะมีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในด้านใดบ้างจะต้องกำหนดให้ชัดเจนหรือรัสเซียจะเข้ามาลงทุนด้านใดและมีบริษัทใดบ้างที่ต้องการมาลงทุน
          "พอพูดถึงประเทศรัสเซียคนมักจะคิดถึงแต่เรื่องการขายอาวุธ แต่จริงๆแล้วรัสเซียมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น โดรน หุ่นยนต์ และรัสเซียมาไทยครั้งนี้ทำการบ้านเรื่องนี้มาดี ยังแจ้งด้วยว่าสนใจร่วมพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเพราะมีเทคโนโลยีควบคุมสัญญาณการบิน ส่วนไทยก็ต้องการให้รัสเซียสนับสนุนการเจรจาเปิดการค้าเสรีไทยกับยูเรเซีย"
          ขณะเดียวกันนายอเล็กเซย์กรูซเดียฟ รมช.พัฒนาเศรษฐกิจ สหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสที่นำคณะนักธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ของรัสเซียเข้าพบนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ด้วย โดยนายสนธิรัตน์ เปิดเผยว่า นักธุรกิจที่มาพบเกือบ 50 บริษัท อยู่ในสาขาสำคัญ ได้แก่ การขนส่งและโลจิสติกส์ พลังงาน สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เวชภัณฑ์ ไบโอเทคโนโลยี เกษตรและอาหาร และการเงิน มาเยือนไทย เพื่อหาลู่ทางการขยายการค้า การลงทุน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยต้องการให้มีการลงทุนในอีอีซี และนักธุรกิจกลุ่มนี้ก็ต้องการหาลู่ทางในการลงทุนในอีอีซีและได้ลงพื้นที่จริงเพื่อดูโครงการด้วย และเพื่อให้เกิดการร่วมมือในการขยายการค้าและการลงทุนทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเชื่อมโยงโครงการอีอีซีของไทยกับโครงการพัฒนาของรัสเซียด้วย
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสวอเตอร์ ว่า แคท และ อีสวอเตอร์ตกลงร่วมกันที่จะวางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจรภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล หรือ ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้น้ำ ซึ่งน้ำเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในพื้นที่ดิจิทัลพาร์ค 709 ไร่ ที่ตั้งอยู่ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และเป็นพื้นที่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ด้วย โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงิน 6,000 ล้านบาท ในการพัฒนาพื้นที่รองรับนักลงทุน ซึ่งแคทไม่ได้ดำเนินการเพียงรายเดียวแต่เป็นการร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งแคทอยู่ระหว่างจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ในดิจิทัล พาร์ค ระยะ 5 ปี (2561-2565) โดยคาดว่าไตรมาส 2 จะเสนอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พิจารณาอนุมัติ.
--จบ--