Smart Water 4.0 ในดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์

แคท-East Water พัฒนาระบบน้ำครบวงจรในพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล ชูการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบตั้งแต่น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย และรีไซเคิล เน้น Smart Water เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จ
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร เพื่อวางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจรภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์) พื้นที่ 709 ไร่ ในอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด
          ทั้งนี้ East Water จะสนับสนุนข้อมูลและแนวทางในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ ให้คำแนะนำในการวางระบบน้ำอุต สาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำรีไซเคิล ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน เพราะ East Water มีศักยภาพเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ จะเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายใต้แนวคิดสมาร์ท ซิตี้ โดยระยะแรกจะวางแผนและออกแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แล้วจึงจะพิจารณารูปแบบในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนร่วมกันต่อไปในโครงการ Smart Water 4.0
          นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ East Water เปิดเผยว่า ปีนี้ East Water เตรียมประกาศรุกธุรกิจน้ำครบ วงจรอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Water 4.0 เพื่อขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบาย EEC ด้วยความพร้อมของโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบและศักยภาพ โดยได้วางรากฐานการสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบความยาวกว่า 500 กิโลเมตร ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC ไว้ทั้งหมด ซึ่งแนวท่อหลักของเราอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ Digital Park Thailand เพียง 400 เมตร สามารถเชื่อมโยงระบบ ท่อส่งน้ำดิบได้ทันที.
--จบ--